Andressepäävast ja muudest asidest koa

Talvekuu akkab lõppema ja kõikse pimem aeg soab õigetõeste koa otsa. Ehkkid päe veel mitu nädalt ikka ühtevalu lühemaks lähäb, akaktse nüid juba piale jõulutulesid põletama. Neh, see advendiaa pidamise moed oo eestlastele väljamoalt sisse tuln, oo taal ometiks sõuke ea mõju, et küinla- ja lambivalgel oo kuidagid olemine param ja ep tundu nii sünge ja pime änam olavad.

Enne veel kut jõulutuled Liiva kuuse pial särama pannasse, oo siikantis mitu üritust laanis ää pidada. Esteks neljabe, kahekümne ühessanda talvekuu pääva õhta oo noordekeskuses külas Ludo lavamängide poed. Kellu kuiest ühessani soab Liival noordekeskuses mänga nende lavamängisid ja omale neid kojo osta koa.

Neh, ja kolmekümnendal oo andressepääv. Ennevanaste arvati, et seks aaks piaks lambad niidet olema. Muidu magavad villa piale kindi. Ep suagid teist änam seljast kätte. Ei neh, oidku selle eest! Ja neh, et ep juhtuks sedaviisi kut armparaku ühtes vanas juttus, midast Muhus vahest riagitse. Tõtt sii põle, aga see oo nõnna, et ühel nännel jään lammas tükkis talveks karjaaruse ja kevadeks oln ise pool sokisiart kõhu all valmis kudun. Et mine sa tia, mispidi see kunts nüid ikka olli, param kui ikka vill õigeks aaks niidetud oo.

Aga et ma nüid andressepäävast nii pitkalt juttu tegi, see tulli sest, et andressepääva õhta kellu kahessast näitab noordekeskus Hellamaa külakeskuses nõukest vilmi, kut “Eestlanna Pariisis”. Juu ikka piab voatama minema, mõukse vilmi see Soaremaa mies oo valmis tein koa. Kis oo ülemoal näin, nee muist ütlevad, et sõuke vilm, et ep sünni kuskile, ja muist jälle kiitvad taevani, et olla mailmatuma vägev. Neh, pileti ind põle koa väga rasvane, kaks eurut küsitse. Kui ikka oma silmaga ää nähtud, siis oo tiada. Enne ep oska sii ütelda midagid.

Ja natusse ma riagiks oln asjadest koa. Mineva rieede kuulutati noordekeskuses välja selle voasta kõige param eeskuju noordele. Nõukse uhke tiitli sai sedakorda omale ühessanda lassi tüdrik Triin Jõepera. Ühtekokku oln masu kakstesn kandidaati ja Triinu esitan koguniste kolm koolilast. Nõnna et ikka edu soole, munuke tüdrik!

Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 163 korda, sh täna 1)