Sii oo rinki koterdamise kohtasid küll (1)

Sõukest irmu põle mitte, et nii pimeda aaga ep taha inimesed kottu väljas köia. Sest neh, siikantis kuulukse nädali teises pooles paljast üks larbatsku teese otsas olavad. Või mis larbatsku, okurootis pidud puhas. Kessiku peeti Hellamaal roamatukogu saja kahekümne viiendad sünnipääva. Eda muuseumist olli seks puhuks ühe ettekande kokku pannud. Ja kohvi ja kooki pakuti koa.

Neh, ja rieede, kahekümne kolmandal… Siis oo Hellamaal jälle muidugist kellu kuiest kohveõhta. See põle koa niisamma pidu mitte. Akordioonide ansambel soab kahevoastaseks ja oo seks puhuks oma esimese laadi koa välja annud. Ja seda sünnipääva ja laadi tudvustamise pidu sial peetsegid.

Kalju Meelis oo õhta juhiks ja puha. Lava taha soab kohja kinni panna, kui Annelile elista numbri piale 50 37 407 siis. Kohve oo külakeskuse poolt, aga kohvekõrvase piaks igaüks ise kottu seltsi võtma. Neh, ja piletiraha ühe sünnipäävapidu piale minemise eest ep taheta ju.

Ja just seda sammat aegu oo Liival noordekeskuses kodanikupääva pidamine. Kuulutatse välja, kis oo Muhu noorde kõege param eeskuju see voasta oln. Ja üks õieti uhke üllatus oo koa laanis. Nõnna et just kõikidel oo asja kottu välja minna.

Laupa oo üksiti kadrinalaupa koa. Ja siis oo Koguva Vanatoal uisu teki pidu. Uhke pidu tuleb. Marko Matvere jutustab oma ilma kaudu räntsimisest. Pilta näeb ehk koa ja. Neh, ja Kalju Meelis ja Matsi Peeter mängvad pilli. Nõnna et tansi koht ep jäe koa mitte olemata. Veel oo üteldud, et seltsis punutse teki alla lina koa valmis ja õlletoep köib rinki, kut ikka iga moeka Muhu pidu pial. Ja veel oo üteldud, et teki alla soab randas iga kell. Juu siis soame nähä.

Aga muidugist kõikse tähtsam – pidu akkab pihta õhta kellu kahessast ja Vanatoale soab sisse kuie euruga. Nõnna et siis oo rinki koterdamist küll. Ikka esteks Hellamaale või Liivale ja sialt kuapides Koguva.

Ja juu siis pühabe ominguks see koa tiada oo, kas ja kuipalju kadrianesid koa aneõhtal Muhus rinki liikumas olli. Mardi ja Kadri pulmast, mis muistsel aal ikka peale kadrinapääva Muhus olli peetud, põle küll mitte kuulda oln. Aga mine sa ullu tia, äkist nüid moo jutu piale tuleva voasta peetsegid ää.

Olga siis sedakorda jälle sedaviisi ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 213 korda, sh täna 1)