Üritused – võimalus maakonna turismile (6)

Uue aasta tegevust planeerides ja järgmiste aastate turismisihte seades on aruteludel kõlama jäänud mõte, et tuleks luua või maakonda tuua enam (rahvusvahelisi) üritusi, mis aitaksid suurendada turismitulusid ja tõsta maakonna atraktiivsust turismisihtkohana nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt. Väga õige! Keegi ei kahtle selles, et suvised Saaremaa ooperipäevad või sügisene Saaremaa ralli seda teevad, pakkudes kumbki oma sihtgrupile sobivat kõrgetasemelist üritust ja aidates kujundada maakonna kuvandit.

Mis raha eest ja kes peaks korraldama?

Kes ja millistest vahenditest peaks aga neid üritusi korraldama? Riik, kohalikud omavalitsusüksused, Saare maavalitsus, mittetulundusühingud või ettevõtjad? Kas see peaks toimuma sihipäraselt vähemalt viie aasta baasil või isevoolu teed? Kas teha seda omaette või koostöös? Alustada kõrge ambitsiooniga suurüritusena või kasvada väikesest aja jooksul suuremaks?

Saare maakonnas toimub igal aastal peaaegu kolm tuhat üritust. Enamik on kohaliku seltsi- ja kultuurielu elavdamiseks, kümmekond siseturistile ehk eestlasele huvipakkuvat mitmepäevast kultuuri- ja spordiüritust, kasina peotäie jagu on rahvusvaheliselt atraktiivseid ja eristuvaid suurüritusi. Kohalikud omavalitsusüksused on oma võimaluste piires toetanud neid kõiki, kas otserahastuse või toetavate teenustega. Suurüritusi on toetanud ka riik, kui selleks soovi on avaldatud. Kas on aga edasiarenguks valmisolek toetusi suurendada või praegusi toetuspõhimõtteid muuta?

Saare maakonnas on pea 270 majutusettevõtet kokku umbes 5500 voodikohaga ja nad kõik loodavad turismist tulu teenida. Riikliku statistika alusel on suvisel kõrghooajal juulis täidetud neist umbes pooled, rääkimata sügistalvisest ajast. Seega majutuskohti justkui jaguks, pigem on kasin koostöö sobiva ööbimiskoha leidmisel ja sinna transpordiks.

Fond ürituste korraldamiseks

Kas majutus- ja toitlustusettevõtjad üritustest otsese tulu saajatena on valmis senisest enam panustama ühiselt vahendeid ürituste korraldamisse? Näiteks võiks maakondliku arendusüksuse juurde luua sihtotstarbelise ürituste fondi, kuhu laekuks iga majutuskoha toa või toitlustkoha käibe pealt kokkulepitud koefitsiendiga ja intervalliga summa, mida rakendataks vaid sel eesmärgil. Praeguse kümmekonna ürituse korraldajatel maakonnas napib ressursse, tagamaks ürituste edasiarengut ja loomaks uusi (korraldajateks on siinkohal loetud ka kvaliteetmajutuskohad, kes tegutsevad ürituste korraldajana oma ettevõtetes).

Iga üritusekorraldaja peab üritust kavandama asudes mõtlema, kellele ja miks seda üritust tehakse, kui palju külastajaid oodatakse, kas üritus on piletiga või tasuta, mille poolest see üritus erineb teistest analoogsetest, kuhu üritusega jõuda soovitakse. Sõltuvalt sellest saab määratleda koostöömudelid korralduseks, infojagamiseks ja müügiks, sest sama tähtis kui idee on ka selle teostus. Kõik ideed ja mõtted sel teemal on teretulnud info@visitsaaremaa.ee.

Kaira Kivi
Saarte turismiarenduskeskuse juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 386 korda, sh täna 1)