Ministeerium pidas garantiinõuet liiga kulukaks

Kuressaare linnavalitsus loobus oma nõudest anda 5-aastane garantii Tolli 9 ja Kohtu 27A ehitatavatele asenduskodu peremajadele, kuna kinnistuid hoonestava sotsiaalministeeriumi hinnangul läheks nõude täitmine liiga kalliks.

Sotsiaalministeerium saatis 6. novembril Kuressaare linnavalitsusele kirja ettepanekuga mitte seada linna poolt hoonestusõiguse tasuta ülevõtmise tingimuseks ehitiste garantiiaega 5 aastat, kuna see toob endaga kaasa riigihanke olulise kallinemise.

Ministeerium leidis, et suure tõenäosusega ületaksid hinnapakkumised projekti teostamiseks planeeritud vahendeid, mis omakorda seab ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamise.

“5-aastase garantiiaja tingimuse seadmisel ei ole sotsiaalministeeriumil võimalik vastavat hoonestusõiguse lepingut sõlmida ja hankijana riigihanget korraldada,” teatas abilinnapea Kalle Koovile saadetud kirjas ministeeriumi kantsleri ülesandeid täitev Tiiu Aro.

Seepeale muutis Kuressaare linnavalitsus oma 9. oktoobri korraldust, tunnistades korraldusepunkti sõnastusega “ehitiste garantiiaeg on 5 aastat” kehtetuks.

“Ehitusseaduse järgi on minimaalne garantii kestus kaks aastat ehitamise lõppemise päevast arvates,” põhjendas Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu eelpool nimetatud otsust. Ta lisas, et garantiiajal ilmsiks tulnud ehitusvead kõrvaldab ehitusettevõtja oma kulul mõistliku aja jooksul.

“Ehkki linnavalitsuse soovitud 5-aastast garantiiaega ei kehtestatud, lubab tsiviilseadustiku üldosa seadus ehitise puuduste kohta nõudeid esitada viie aasta jooksul alates ehitise valmimisest,” teavitas Maripuu.

Tolli tn 9 kinnistule on kavas projekteerida ja ehitada kaks asenduskodu peremaja koos sisustuse ja rajatistega. Samale kinnistualale on plaanis ehitada ka päevakeskuse uued rajatised – värav, sissesõidutee, kööki teenindava transpordi plats, parkla jm. Kohtu tn 27A kinnistule projekteeritakse ja ehitatakse aga üks asenduskodu peremaja koos sisustuse ja rajatistega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 323 korda, sh täna 1)