Saaremaa Sadama detailplaneering sai täiendusi

Saaremaa Sadama detailplaneering sai täiendusi

TURISTIDE OOTEL: Suveniirimüüjad tänavu juunis laevalt maale astuvate turistide ootel. Millal tulevad esimesed kaubalaevad? Foto: Sander Ilvest

Mustjala vallavanem Kalle Kolter tõdeb Saare maavalitsusele saadetud kirjas, et Saaremaa Sadama detailplaneeringu koostamisel laekus avalikkuselt suhteliselt vähe ettepanekuid.

Nimelt saadeti avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringu kohta viis kirja, neist kolm sisaldas ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH) täiendamiseks.

Ettepanekutega, mis käsitlesid hoonete kõrgust, tootmistegevuse mürataset ja Natura alade kaitset, on Kalle Kolteri sõnul arvestatud.

Arvestatud ei ole aga ettepanekuga reguleerida laevade külastustihedust, kuna detailplaneering ei saa Kolteri sõnul selliseid piiranguid lihtsalt seada.

Arvestatud ei ole ka soovitusega piirata töötamise ja transportimise aegu, kuna detailplaneering ei saa ka määratleda ettevõtluse aegu ega seada piiranguid ettevõtluse toimimisele.

Muu hulgas on arvestatud vastuväidetega, mis käsitlevad mürataset, vibratsiooni ja tolmu.

“Ühe vastuväitega, mis käsitleb naabermaaüksusel tegutsevate puhkekülade ja -laagrite hulka kuuluvat majutusettevõtet, ei ole arvestatud, kuna Ninase poolsaare üldplaneering näeb seal ette väikeelamute maa maakasutuse, millega on ka arvestatud,” lisab Mustjala vallavanem.

Kalle Kolteri sõnul laekus ka ettepanek kaaluda võimalust rajada laste turvalisuse tagamiseks kergliiklustee, kuna liikluskoormus Tõlli–Mustjala–Tagaranna riigimaanteel tõotab suureneda.

“Kuna seda ei saa lahendada detailplaneeringu menetluse käigus, võeti see teadmiseks ja suunati vallavalitsusele võimalike lahenduste leidmiseks koostöös maanteeametiga,” märgib ta.

Vastavalt planeerimisseadusele on detailplaneeringu seletuskirja Mustjala vallavanema kinnitusel avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste põhjal täiendatud ning vajalikuks peetud parandused ja täiendused on planeeringusse sisse viidud.

Parandatud ja täiendatud KSH on esitatud keskkonnaametile heakskiidu saamiseks. Vastust pole praeguseks veel laekunud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 380 korda, sh täna 1)