Uisutegu ja pätitegu jutt

Neh katsu sa viel tooduta, et nüidsel aal marta ep köi. Näedsa mool köisid küll. Kenad pisiksed kut toobised piimalassid.

Aga irmus uhked ja julged ollid. Isegid üks pill olli teestel seltsis. Jauram, neh. See oo sõuke pill, misega vahest laulu aegas vastu moad virutatse ja siis teeb surt uhked kolinat.

Kuulukse, et Koguvas oo uisu tekk valmis soan. Juu ta nõnna piab olema, sest ega muidu ep peetaks kadrinalaupa õhta Vanatoal uisu tekipidu.

Uhke pidu tuleb igastahes. Marko Matvere tuleb ja jutustab oma ilma kaudu räntsimisest. Pilta näeb ehk koa ja. Neh, ja Kalju Meelis ja Matsi Peeter mängvad pilli. Nõnna et tansi koht ep jäe koa mitte olemata. Lubatud oo, et seltsis punutse teki alla lina koa valmis ja õlletoep köib rinki, kut ikka iga moeka Muhu pidu pial. Ja veel oo üteldud, et teki alla soab randas iga kell. Juu siis soame nähä.

Ah neh ja muidugist kõikse tähtsam – pidu akkab pihta õhta kellu kahessast ja Vanatoale soab sisse kuie euruga.
Nõnna et mehed vihtuvad Muhus ikka ühtevalu uisku tiha. Eks selle ehitamise piale oo üksjagu aega läin ja pire lähäb veelgid. Sest ega siis tüö ep tohi tääve kääga tehtud olla. Olga ikka kenaste tehtud, mitte niisamma.

Aga naesed? Nee võivad nüid ühna oolega pätiteguga pihta akata. Ei mitte santust ja kiisikast ep pia tegema. Muhu pättisid ikka. Uieniidi Anu oo jälle ühe uhke roamatuga maha soan. Sellel oo nimeks “Meite Muhu pätitegu” ja sialt soab täpseste tiada, mesmoodi roosit pätta tihasse.

Anu kääst ma uurisi koa, et kustkohast nõuksi roamatumi omale soab koa. Ta lahkeste ütles, et kõege rutemini soab kirjastuse kodulehe pialt www.saara.ee. Aga et eks neid nüid pisku aa pärast tuleb ikka Liiva poodi koa ja ja Orisare koa.
Nõnna et tulevaks kevadeks oo masu kõikidel Muhu naestel omatehtud roosit pätid jalgas. Ühel uhkemad kut teesel.
Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Nõnna et olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 174 korda, sh täna 1)