Riigieelarvest saarlastele (9)

Riigikogu on novembris ja detsembris lugemas iga aasta tähtsaimat seadust – järgmise aasta eelarvet. 2013. aastal loodab riik tulu 7,5 miljardit eurot ja planeerib kuludeks 7,7 miljardit eurot. Kriisi järel liigume taas tasakaalus eelarve poole ja loodetavasti oleme juba järgmiseks sügiseks seatud eesmärgini jõudmas.

Paranenud majandus lubab tulevaks aastaks kavandada aga hulka häid asju, millest kõik inimesed osa saavad. Kui käesoleval aastal tõusid pensionid 4,4%, siis järgmisel aastal 5% võrra. Rahaliselt on see summa päris suur – 93,3 miljonit eurot lisaks.

Vajaduspõhine lastetoetuste süsteem

29,3 miljonit lisaeurot on ette nähtud selleks, et tõsta riigi eelarvest palka saavate inimeste töötasu 4,4%. Iga minister otsustab ise, milline valdkond enim palgamuutust vajab. Samas tuleb rõhutada, et ministrite oma palk jääb ikka 2008. aasta tasemele.

Haridus- ja teadusminister on kinnitanud, et õpetajate palgafond suureneb 11% võrra. 7,5 miljonit tuleb täiendavalt riigieelarvest, 8,2 miljonit selleks leitakse sisemiste ümberkorralduste arvelt.

Absoluutselt kõiki töötajaid puudutab töötukindlustusmaksu alanemine järgmisel aastal 4,2 protsendilt 3 protsendile. Peredele jääb rohkem raha kätte ja ettevõtjate maksukoormus alaneb.

Uuest aastast käivitub vajaduspõhine lastetoetuste süsteem, mille kohaselt tõstetakse suhtelises vaesuses elavate ühe lapsega perede lastetoetused seniselt 19,18 eurolt tuleva aasta juulist 28,77 euroni ning 2015. aastast kahekordseks ehk 38,36 euroni. Kahe lapsega perede vajaduspõhine toetus on tulevast aastast 57,54 eurot ja 2015. aastast 76,72 eurot kuus. Tõusu kõrval säilivad kõik olemasolevad peretoetused.

Lisaks tõuseb kõigi kolme ja enama lapsega perede kolmanda ja enama lapse toetus seniselt 57,54 eurolt tuleval aastal 76,72 euroni ning 2015. aastast 95,9 euroni. Lisanduvaid lastetoetusi ei arvestata toimetulekutoetuste arvestamisel. Kui perre sünnib kolm või enam last korraga, tõstetakse sünnitoetus ühe lapse kohta rohkem kui kolmekordseks ehk 1000 eurot lapse kohta.

Kohalikud omavalitsused saavad uue aasta eelarvest teede korrashoiuks oluliselt raha juurde. Kui 2012. aastal oli selleks 18,1 miljonit, siis järgmisel aastal tervelt 11,1 miljonit enam – tervelt 29,2 miljonit eurot.

Transpordiühenduste osas halvemad uudised

Saarlastele on kindlasti kõige olulisem teema ühendused mandriga. Selles osas levivad järgmise aasta kohta kahjuks pigem halvad uudised.

Majandusministeeriumi kinnitatud eelarvekava näeb ette parvlaevapileti hinnatõusu veerandi võrra. Ministeerium on saatnud probleemi riigikogusse, lootuses vastutusest sedaviisi vabaneda. Vaatame, mis riigikogus eelarvet menetledes teha annab, aga ühtegi lubadust selles osas kahjuks anda ei saa.

Laevaühenduste kasutajana jagan rahulolu selle üle, et ühenduste kvaliteet on viimastel aastatel paranenud. Hind on samal ajal püsinud paigal ja seda soovitaksegi nüüdse hüppelise hinnatõusuga kompenseerida.

Pileti hinna kujunemisele tuleks edasipidi pikemalt ette mõelda. Kui hind kasvaks igal aastal enam-vähem tarbijahinnaindeksi muutuse võrra, saaksid ettevõtjad oma tegevust paremini kavandada ja ka reisijatele oleks hinnatõus vähem valus.

Ka lennuühendus mandriga teeb saarlastele muret. Siin tuleb toeks olla maavalitsusele, kes peab tagama, et vedajaga sõlmitud leping oleks reisijate huvisid arvestav ja et lepingut täidetaks. Jälle ei saa üle ega ümber majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, kelle vastutusala see on.

Riigieelarve puudutab iga inimest tulude poolelt maksukoormuse, kulude poolelt aga toetuste, pensionide ja avalike teenuste kaudu. Eelarvet menetledes toimetab koalitsioon vastutustundlikult ja otsib sellist tasakaalu, mis tagaks inimeste elujärje paranemise, kuid teisalt ei lämmataks ettevõtlikkust. Vaadates riigi majandusnäitajaid, on see meil päris hästi korda läinud ja võlamuredes Euroopale on meil oma sõnum, mis meenutab eesti vanasõna laenurahast ja laastutulest.

Järgmisel sügisel on kohalikud valimised ja kindlasti tasub igal inimesel silma peal hoida ka kohalike eelarvete menetlemisel oma kodukandis, et siis juba aasta pärast neid otsuseid valimiskasti juures hinnata.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 454 korda, sh täna 1)