Nelja seena vahelt välja

Sõuke sügisene pime aeg aab inimesed vägisi kojo nelja seena vahele. Mis sa sii õuet kaudu köntsid. Omingu pimedaga mine kottu ää ja õhta pimedaga soad koju tagasi. Aga võib vahest vähämasti pikemad keedust üles panna. Seda paramaks oo, et ühte koma teist ikka ette võetse. Nüid köiasse jälle iga kessiku õhta Leisis ojomas ja spordiallis peetse võrkpalli meistrivõistlusi. Neh ja igatsugu laulu- ja tansiringid oo koa jälle akan iga nädali koos köima.

Mis siis muud uiemad? Neljabe, kahessanda kuupääva õhta kellu kuiest kahessani, peetse spordiallis noordekeskuse tuluõhtat. Tuluõhtale ep oodada noori üksi mitte. Sõnna kutsutse ikka terveid peresid korraga. Ja tegemist jägub just kõikidele, kis viisivad ennast spordialli aada.

Sial tahetse tudvusta kõiki nõuksi asju, mis noordekeskuses tiha soab. Ja kontsert oo. Noordekeskuse bänd mängab ja uusi moodisid näeb koa ja. Neh natusse põlast pakutse koa.

Ja sõuke jutt koa viel, et kis tahtvad, siis pärast tuluõhtat veab valla buss rahva kojo koa. Et sellepärast ep tasu äda võtta, et ma’p soa Liivalt änam misegagid kojo.

Rieede vidusel oo lasteaidas isadepääva pidamine. Neh ja seevoasta lähäb kole easte. Siis oo just mardilaupa koa ja peetse lasteaidas mardipäe koa ää. Neh, isadega seltsis oo ea lastele muistsed mardipääva pidamist õpeta koa, sest muist nüidse aa isasidkid ep tia änam mardibest udujõhmigid. Tuleb meele tuleta nee mardilaulud ja kombed.

Ega viimsel aal neid martisid ju änam suurt näha põlegid. Ää kadun teesed. Ennevanaste oln Muhus nõuke moed, et kis poesid esimest korda martis köisid, nee pandi kaokoo otsa piale ja siis kukuti teisi vitstega nüpeldama ja üidma: “Suureks mardiks, suureks mardiks!”

Neh, nüidsel aal ep tohi sõukste massakatele mittemärki malakast anda. Juu sellepärast nee mardid kadun oogid, ep soa uusi juure “ristida”.

Ja seda vana ead mardipääva toitu, limbisuppi, põle ma koa mitmel-setmel voastal soan. Ise oma jäuks ep akka ju keetma mitte ja noored ja lapsed ep söö sõukest söömaaega. Nõukest toitu, mis kottu väljaspool ep pakuta, ep sööda kodu koa. Oo moest läin ja põle in mitte.

Näputüötegijad lähtvad nädali lõppus jälle Talina mardilaadale. Ja nendel nüid nii kiire, kut oleks ruudirutt pial. Neh ja näputüöd vihtuvad sii kõik tiha, kellel põle just mõlemad kääd vassakud ja kõik sõrmed peidlad mitte.
Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 186 korda, sh täna 1)