Maanteeamet: sõidusoodustuste süsteem ei järgi võrdse kohtlemise põhimõtet

maanteamet sõidusoodustuste süsteem ei järgi võrdse kohtlemise põhimõtet

PALJU MAKSAB? Pensionär Paavo Vara piletisoodustus sõltub sellest, kus ta Saare maakonnas bussiga sõidab. Ehk peaks bussijaamas olema sellekohane illustratiivne tahvel. Foto: Sander Ilvest

Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson andis Saare maavanemale Kaido Kaasikule mõista, et praegune sõidusoodustuste süsteem Saare maakonna bussiliinidel riivab oluliselt võrdse kohtlemise põhimõtet ning on põhjendamatu.

Saare maavanem Kaido Kaasik kurtis mõni aeg tagasi maanteeametile saadetud kirjas, et järgmisest aastast kaovad kõik soodustused pensionäridele ja raske puudega inimestele, kuna soodustuste tegemiseks puudub raha ja palus muu hulgas riigipoolse toetuse 5% kasvu.

Kaasik märkis toona, et ühistranspordiseadus annab küll maavanemale õiguse määrata maakonnasiseses maanteetranspordis sõidusoodustusi, kuid viimastel aastatel on maavanematel sisuliselt puudunud võimalus seda õigust kasutada, sest riigieelarvest eraldatud vahendid ei ole piisavad.

Maanteeametil on asjast oma nägemus.

Ebavõrdne kohtlemine

Maanteeamet juhib maavanema tähelepanu bussiliikluses kehtivale räigele ebavõrdsusele. Nimelt on Saare maakonna erinevate liinigruppide lõikes soodustuse määr erinev. Linna ja selle lähiümbruse liinidel on see 40%, ülejäänud Saare maakonda hõlmavatel liinidel 14%. Vahe on seega pea kolmekordne. Seda enam tekib maanteeameti sõnul küsimus, et kuidas saab pilet kolm korda kallim olla piirkondades, kus avalikud teenused ei ole nii kättesaadavad kui linnas ja selle lähistel, kus pilet on odavam.

“Nimetatud olukord riivab oluliselt võrdse kohtlemise põhimõtet ja on ilmselgelt põhjendamatu,” märgib maanteeameti peadirektor Aivo Adamson.

Toetust on niigi palju

Huvitaval kombel on Kaasikule üsna teravas toonis vastuskirja koostanud Saare maavalitsuse endine osakonnajuhataja Mika Männik, kelle tööks olid toona ka just bussiliiklusega seotud probleemid. Usutavasti teab Männik Saare maakonna bussiliikluse probleeme lausa une pealt. Kiri kannab siiski maanteeameti peadirektori allkirja.

Maanteeameti kirjas märgitakse, et sõidusoodustuste tegemiseks peavad maavalitsus ja omavalitsused koostööd tegema. Juhul kui tehakse soodustusi ning piletitulu ja riigi toetus liinikulu ei kata, tuleb see kinni maksta omavalitsusel. Või siis soodustustest loobuda.

Samas on just maavanemal õigus teha omavalitsustele ettepanek ja kokkulepe nende eelarveraha ühiskassasse panemiseks, kasutamaks seda maakonnaliinide toetamiseks ja sõidusoodustuse hüvitamiseks.

Seda, et riigipoolne toetus on väike, pareerib maanteeamet arvudega: piletitulu moodustab maakonnas vaid 25,8 protsenti kogukulude katteallikatest, riigi toetust on juba 72,4 protsenti. Kuressaare linnas koguni 74,8 protsenti. Maavanema 5% lisatoetuse soovi peale nendib Aivo Adamson, et kui piletitulu tulevikus ei kasva, ei päästa ka selle protsendi lisamine midagi.

Selleks, et anda soodustusi ja säilitada bussiliikluse mahtusid, soovitab Adamson Kaasikul tegeleda eelkõige liinivõrgu kasumlikumaks muutmisega, mitte suurendada toetuse mahtu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 511 korda, sh täna 1)