SOL toetab laste lühiajalist töötamist (5)

Kümmekond omavalitsusliitu pöördus riigikogu sotsiaalkomisjoni poole, küsimaks alaealistele paremaid võimalusi tööturul osaleda ja juba varakult tööharjumusi omandada. Teiste seas on sellega päri ka Saaremaa omavalitsuste liit.

Pöördumist ajendasid koostama noorte tööpuudus ja Eestist lahkuvate noorte arv. Mõlemad tendentsid on omavalitsusliitude hinnangul riigi jätkusuutlikkusele ohtlikud. Kolmas põhjus on ka ettevõtjate mitte kõige suurem vastutulelikkus noortele ajutise või hooajalise töövõimaluse pakkumisel.

Saaremaa omavalitsuste liidu (SOL) nõunik Eerika Thalheim ütles Saarte Häälele, et nemad andsid oma toetuse kõnealusele pöördumisele tegelikult juba septembris toimunud juhatuse koosolekul. Ta viitas SOL-i juhatuse koosoleku protokollile, kus tõdeti, et sellise sammuga algatatakse sisuliselt maksuseaduste muudatus. “Saaremaa omavalitsuste liit toetab pöördumist maksuseaduste muutmise algatamiseks.”

Noortel puudub tööharjumus

Ühelt poolt on kogu teema omavalitsusliitude hinnangul seotud töökohtade vähesuse ja vähekvalifitseeritud tööjõule makstava madala tasuga, kuid teiselt poolt noorte vähese aktiivsusega tööturul, mis omakorda on põhjustatud töökasvatuse nõrkusest ja tööharjumuse puudumisest.

Sotsiaalkomisjonile saadetud pöördumises nendivad omavalitsusliidud, et ettevõtjad, kes on nõus pakkuma tööd töömalevate lastele ja noortele ning lühiajalist tööd üksikutele tööd otsivatele alaealistele, võtavad neile töökohtade loomisega suure vastutuse noore inimese kasvatamisel ja eluhoiakute kujundamisel. “Tööandja võtab alaealist ajutiselt tööle võttes endale suure vastutuse ning kulutab sageli, võrreldes saadava tulemusega, väljaõppele ja juhendamisele ebaproportsionaalselt palju aega.”

Lisaks peab alaealiste töö kasutamisel sageli rakendama täiendavat tööjõudu, mis on omakorda seotud täiendavate kulutustega. Pöördumise kohaselt otsustab tööandja pigem lihtsama lahenduse kasuks ja loobub alaealiste töölevõtmisest.

Olukorda võiks omavalitsusliitude arvates leevendada maksusüsteemi arendamine viisil, mis motiveeriks tööandjaid ja suurendaks seaduskuulekat käitumist kogu ühiskonnas. Näiteks töötuskindlustusmaksest ei saa alaealine midagi tagasi, sest alaealine ei saa end töötuna arvele võtta, ravikindlustus on alaealistele tagatud vanemate sotsiaalmaksuga.

Tulumaksu saab alaealine tuludeklaratsiooni esitades küll tagasi, kuid selle maksu puhul oleks mõistlik kaaluda ametnike töökoormuse vähendamist ja maksu mitte koguda.

Seadusemuudatusest oleks abi

Just seepärast tegidki omavalitsuste liidud riigikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku algatada seadusemuudatused, mis suurendaksid tööandjate huvi noortele tööd pakkuda.

Esiteks tuleks töö- ja puhkelaagrites või töömalevates töötavad alaealised ja neile tööd pakkuvad tööandjad vabastada töötasuga seotud maksudest või vähendada seda maksukoormust oluliselt.

Seejärel tuleks algatada seadusemuudatused, mis vabastaksid lühiajaliselt, kuni 3 kuud aastas töötavad alaealised ja neile tööd pakkuvad tööandjad töötasuga seotud maksudest või vähendaksid seda maksukoormust oluliselt.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 363 korda, sh täna 1)