Esimene utsikas

Ei neh, esimene utsikas oo nüid juba moast üle köin ja kellud keerti koa teeseks. Neh, ja ingede aeg oo kohe-kohe pihta akkamas. Õhtad oo nüid pitkad ja kotipimed. Ingede aeg oogid nõuke kena aeg, kus pimes soab omasid mõttid mõtelda ja meenuta neid ingi, kis oo siit ää läin.

Ingedekuu kõige esimese pääva õhta, kellu poolest kuiest peetse Hellamaa külakeskuses kohe päris nõukest üritust kut ingedeõhta. Sial meenutatse Muhus oln õigeusupreestrid ja teisi nõuksi inimesi, kis oo Muhus oln õigeusu teenistuses. Riakivad isa Andreas ja Eda Muhu muuseumist.

Muhus oo neid uskusid ja usulahkusid eluilmal oln mitmeid-setmeid. Aga nüidseks oo alles jäen kaks kõige kangemad – õigeusklikud ja luterlased. Oma pitk ajalugu oo mõlemitel, misest oleks palju nooremale rahvale riaki. Sest ega nee nüüdse aa noored änam kirku ep kipu. Tiagid, midast naad uskuvad? Ja sellepärast oo nõuke õhta jälle üks veart ettevõtmine.

Ja laupa, ingedekuu kolmanda pääva, oo Hellamaa külakeskuses turvalisuse mõttetalgud. Kellu ühestteistmest oodetse sõnna kõiki, kis tundvad, et nendel oo midagid muret inge pial. Tulge ja riakige ää. Nõnna soab ehk elu julgem ja kindlam või nagu öetse – turvalisem.

Pimedal aal tuleb ikka ühte koma teist meele, mis oo oln ja mis tasuks uieste ette võtta. Nüid kuulukse, et Muhu raadiu olla jälle tööle akan pissitassa. Neh, see noordekeskuse oma muidugid.

Tuleva nädali oo noorsootüö nädal. Ja siis oo laan pidada Muhu spordiallis ää noordekeskuse tuluõhta. Täpsemaste neljabe, kahessanda kuupääva õhta kellu kuiest. See oo nõuke õhta, kus umbest kahe tunni joosul tudvustatse kõiki asju, mis soab noordekeskuses tiha. Ja kontsert oo. Noordekeskuse bänd mängab ja näeb uusi moodisid koa ja. Neh natusse põlast pakutse koa.

Tuluõhtale ep oodata noori üksi mitte. Sõnna kutsutse ikka terveid peresid korraga. Ja tegemist jägub just kõikidele, kis viisivad ennast spordialli aada. Juu ma tuleva nädali katsu viel täpsemaste selle kohta tiada anda.
Vat nõuksed jutud ollid täna. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 144 korda, sh täna 1)