Põle sii midagid luuslanki lüia

Lastele anti nüid nädaliks aaks õppemisest puhkust. Neh mudud see ep tähenda viel seda, et tuleks niisamma kõõnusta või luuslanki lüia. Ja noordekeskus oo nõuks võtn vaheaa kenaste moekaste ää sisusta.

Kessiku õpeti noordekeskuses mardipääva näitemängi ja sai omale tiha helkurkostüümisid mardibeks, neh ja kadribeks muidugist koa. Riedese kohta oo üteldud, et siis olla õuepial lahedate asjade tegu. Juu siis tuleva nädali kuuleb, mis lapsed ja noored selle vaba aaga õigetõeste ette võtsid ja kas vaheaapidamine läks ikka tääve ette.

Ja sellesamma riede õhta kellu kahessast soab voadata Hellamaa külakeskuses vilmi “Seenelkäik”. See kuulukse üks moekas naljavilm olavad.

Voasta akkab juba lõpupoole kiskuma ja paras aeg oo akata mõtlema tuleva voasta kalendri piale. Kõikse moekam oo ju ikkagid nõuke, misel uhked pildid pial ja kus irmus tuttavad kohjad piltide pial oo. Noordekeskusel oo nüid valmis soan “Taevakalender”. Ja see oogid just nõuke, kut ma sii enne unistasi. Puhas meite oma noorde tehtud pilta täis.

Nendel olli sii voasta alguse poolt otsast üks pilditegemise võistlus, kus taevapilta tulli soata. Ja nüid nee paramad ja kenamad tüöd oogid puhas sõnna kalendri sisse pantud. Maksvad nõuksed kalendrid viis eurut tükk ja osta soab teisi vallamajast ja noordekeskusest.

Laupa, 24-nda omingu kellu kümnest akatse Hellamaa külakeskuses õpetama seda, mesmuodi tihasse Muhu käissid. Neh, nee oo nee tulise laia ja uhke pitsiga käissed. Oma tulemisest piaks külakeskusse ette tiada koa andma.

Ja kis ep viisi omale käissid tiha või kis muedu tahtvad ennemini natusse kirjanduslikumad pääva pidada, siis nende jäuks oo kellu ühestteistmest laupa Liiva roamatukogus nõuke üritus kut “Karl Ristikivi 100”. Sial riakivad sest suurest kirjamehest Kadri Tüür, Eda Maripuu ja Ainu Kään. Nõnna et tasub kuulma minna küll.

Lõpetuseks viel suur aitüma kõikidele, kis mineva laupa Hellamaa surnuaidas talgus köisid. Suur tüö olli kampas ää tehtud. Ja üle selle suured tänud ja pitkad paid Annelile ja Küllile, kis talgulistele supi valmis vaaritasid.

Vat sõuksed jutud siis sedakorda. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 151 korda, sh täna 1)