Nasva karjäärist võidakse liiva välja vedada laevaga (8)

Kolme nädala eest taotles OÜ Moreen luba hakata Nasva teisest karjäärist liiva kaevandama 70 000 m3 aastas. Kaarma vallavanem Margus Mägi nägi aga liiva vedamises ohtu nii Nasva aleviku teedevõrgustikule kui ka kohalike elanike igapäevaelule.

Inseneribüroo Steiger saatis läinud nädalal keskkonnaministeeriumi maapõue osakonna juhatajale Tarmo Allile omapoolsed selgitused Nasva teisest karjäärist liiva kaevandamise kohta. Kirjas seisab, et Saare maakonnas kaevandatava liiva kogumaht on aastati erinev, mistõttu nelja aasta keskmiseks mahuks tuleb arvestuslikult hoopis 47 600 m3. Seega leiab inseneribüroo, et olenevalt käimasolevatest suuremahulistest ehitusobjektidest võib vajamineva kaevandatava liiva maht olla vägagi erinev. Samas pole ehitusobjektide arv ja nende materjalivajadus kogu kaevandamisloa taotlemise perioodi peale seni veel teada.

Veel juhib büroo tähelepanu sellele, et mäeeraldise ja Nasva aleviku geograafilist paiknemist ning keskkonnaolusid arvestades ei ole alternatiivsed veotrassid arvestatavad ega mõistlikud.

Inseneribüroo 2011. aastal tehtud arvutuste järgi kasvaks autode arv väljaveoks kasutatavatel teedel keskmiselt nelja auto võrra tunnis. Firma leiab, et selline liikluskoormuse tõus on maantee seisukorda arvestades täiesti vastuvõetav.
Lisaks leitakse, et kuna tegu on riikliku, avalikus kasutuses oleva teega, siis on sellel liikumine seaduse tingimustel kõikidele vaba ning tee valdaja ülesanne on tee hooldamine ja heakorra tagamine vastavalt liikluskoormusele, mitte vastupidi.

“Leiame, et tee seisukord või selle võimalik halvenemine ei saa olla kaevandamise aastamahule piirangute seadmise aluseks, kuigi mööname, et selle aspektiga tuleb arvestada,” seisab inseneribüroo Steiger kirjas.

Lähtuvalt eelnevast ja sellest, et AS Baltic Workboats vajab lähiaastatel kaitsemuuli ehitamiseks 57 000 m3 liiva, peab inseneribüroo juhatuse liikme Erki Niitlaane arvates jääma kaevandusmahuks 70 000 m3 aastas. Ainukese leevendusena pakutakse välja idee rajada Nasva alevikust välja vaheladu, kuhu liiva veetaks väljaspool turismihooaega.

Kogu inseneribüroo pika seletusterea muudab aga küsitavaks Tarmo Allile saadetud Nalmond Meri allkirjaga kinnituskiri, milles seisab, et Baltic Workboats Nasva sadama omanikuna ning OÜ Moreen liiva kaevandajana sõlmisid omavahel kokkuleppe, mille alusel saab kaevandusettevõte kasutada Nasva sadamat meritsi liiva väljaveoks.

Moreeni kõneisik Vello Merilo ütles Saarte Häälele, et kogu asjast on praegu veel vara rääkida. Kuidas liiva Nasvalt välja vedama hakatakse, ta ei täpsustanud, kuid mainis samas, et meretee on üsnagi tõenäoline variant.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 652 korda, sh täna 1)