Laupa pannasse Koguvas riigi elu korda ja süiasse kärbsepirukaid

Terit, neh, teitele jälle.

Mineva rieede peeti õpetajate pääva. Liiva koolimajas koa, nõnna kut igaspool. Sõuke moed oo sii juba iidamast-aadamast oln, et sellepääva andvad õppen koolmeistrite asemel koolitundisid tükkis ühessanda lassi lapsed.

Aga seevoasta kippus sii asi ukka minema. Meite kooli sellevoastane ühessas lass oo ännatumalt pisike. Nõnna et iga lassi ja tunni jäuks sialt tunniandjad es jägun kohe mitte. Aga ea nõu kallis, kutsuti abiks mõned lapsevanamad ja mõned nõuksed noored, kis viimase paari voasta joosul oo Liiva kooli ää lõpetan ja paergu mõjal koolipial oo.

Seltsis saime akkama. Ma ikka enne isekeskis mõtlesi, et neh ma ete ep oska õiged muhu kieltkid ja nüid mine kooli lastele eesti kielt õpetama, et kas ma ikka oska. Aga tulli änam-vähäm välja küll.

Tuleva laupa, kolmeteistmendamal oktoobril oo jälle asja Koguva minna.

Pääva kellu ühest oo Muhu muuseumis nõuke üritus kut “Kolm kärbest ühe oobiga”. Avatse ühekorraga kolm väljanäitust. Tooma keldris oo ülal Nabi Reinu pildid Slava lõpust, Tooma sigade lautas soab voadata Tiit Jõgi laevamudelime. Ja Väljale pannasse üles minevasuise pildistamise võistluse pildid Koguvast. Üksiti õigatse välja koa, et kis paramad ja kenamad pildit oskasid tiha. Natusse põlast antasse koa: kohvet, kooki ja kärbsepirukaid.

Sellesamma laupa õhta, kellu kahessast, arutab Vanatoal olukorda meite riikis Rahva Oma Kaitse. Sedakorda siis päris Muhu moodi kohe. Neh ja pärast seda oo kohe vabas vormis kokkusoamine kirjanikuärradega. Mart Juur ja Andrus Kivirähk oo luban kohe autugrammisid koa rahvale jägada.

Nee, kis ep soa pärast nii moekast pidu mitte miskit moodi kojo oete piale minna, siis nõukste jäuks oo sial disku koa. Plaatisid keerutavad Arda ja Leinz. Neh, sauna soab koa ja süia antasse ja Vanatoale võib öömaale koa jäeda.

Aga kis paljast jutusaadet kuulma-voatama lähtvad ja diskuta tahtvad, nende kääst küsitse viis eurut. Aga kis tahtvad üöse Vanatoal küliti vissata ja õhta-omingu süia koa, nende kääst tahetse natusse rohkem raha soaja. Seda piab siis ise Vanatoalt uurima.

Sauna minejate kääst tahetse koa viis eurut. Seljapesu kohta ma miskit kosta ep oska. Ehkkid mo kääst juba uuriti. Aga tubasid soab kindi panna televonni pial 55 587 494. Äkist öetse sialt numbri pialt seda koa, et kas tuleb oma pask saunas ise maha nühki või antasse mõni abiks.

Olga ete sellega just mismoodi tahes, laupa õhta aage ennast ikka puhas Vanatoale.

Olgu siis moekast ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 145 korda, sh täna 1)