Keskkonnaamet jättis hotelli detailplaneeringu kooskõlastamata (5)

Keskkonnaamet jättis kooskõlastamata Staadioni tänav 9 detailplaneeringu, rajamaks linnastaadioni tribüüni poolsesse külge Kuressaare lahe kaldale hotellikompleksi.

Keskkonnaamet märgib Kuressaare linnavalitsusele saadetud kirjas, et amet ei ole nõus hotelli planeerimisega veekaitsevööndisse, kuna vastavalt veeseadusele on veekaitsevööndis majandustegevus keelatud. Keskkonnaameti hinnangul on hotelli rajamine ja edaspidine kasutamine majandustegevus, mis on veekaitsevööndis keelatud.

Staadioni tn 9 maaüksuse ranna ehituskeeluvööndit on vähendatud 10 meetrini veepiirist, kuid majandustegevust keelav veekaitsevöönd ulatub seal jätkuvalt 20 meetrini veepiirist. See tähendab, et kui elumaja võib Staadioni tn 9 maaüksusele ehitada 10 meetri kaugusele veepiirist, siis hotell kui majandusüksus ei tohi kerkida veepiirile lähemal kui 20 meetrit.

Kuressaare linnaarhitekt Hannes Koppel ütles, et eluvõõralt kokku kirjutatud veeseadus ei haaku mitte kuidagi linnaehitusega, mistõttu selle laiendamine tiheasustusaladele on täielik nonsenss. Kui näiteks metsa ülestöötamise keelamine veekaitsevööndis võib olla igati põhjendatud, siis linnalises keskkonnas mõjub see seadus kohati kurioossena. Näiteks juhul, kui veekaitsevööndis asuvas rannahoones on keelatud pidada kohvikut, sest kohvikupidamine on majandustegevus.

Hannes Koppel selgitas, et Staadioni tn 9 maaüksusel ei teki hotelli rajamisega kaldale mingisugust suuremat mõju kui elamu ehitamisega. Seda enam, et hotell plaanitakse ehitada praegu pillirooga täidetud veealale. “Me rajame sinna kaldakindlustuse, täidame selle kõik ja siis ehitame selle täidetud ala peale hotelli,” ütles Koppel.

Linnaarhitekt selgitas, et Staadioni tn 9 detailplaneeringu mõte on tagada valmisolek alustada ala kordategemist üheaegselt uue linnastaadioni ehitamisega.

Samuti tuleb keskkonnaameti hinnangul seoses Staadioni tn 9 maaüksusele kavandatava rannakindlustusrajatisega viia läbi keskkonnamõju hindamine või esitada selle vajalikkuse eelhinnang, mida praegu kavas teha ei ole.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 842 korda, sh täna 1)