Tuulepark planeeritakse keset Saaremaad (18)

Tuulepark planeeritakse keset Saaremaad

Foto: Sander Ilvest

Eile avalikustati Saare maavalitsuse saalis maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering, millega on kindlaks määratud piirkonnad, kuhu võib tulevikus elektrituulikuid püstitada.

Dokumenti tutvustas Kuido Kartau firmast Hendrikson & Ko, kes on teemaga tegelenud juba kolm aastat. Planeeringu koostamisel tuli välja, et tavainimese jaoks tundub tuuleenergia kui loodust säästev energia saamise viis küll vajalik. Kui tuulikut tahetakse aga rajada tema maja kõrvale, arvab ta, et see ei ole sobiv koht.

Uuringu järgi on tuuleenergeetikale kindla ei öelnud Mustjala, Kärla ja Lümanda vald. Sundseisus on Muhu vald, sest uue radarijaama valmimine Liival toob endaga kaasa 30-kilomeetrise piirangutsooni.

Reaalsed alad vaid Saaremaa keskel

Tegelikult laieneb kaitsetsoon lausa 100 kilomeetrini, mis tähendab, et Saare maakonnas jääb piirangualast välja vaid Sõrve sääre tipp umbes Läbara külast alates.

Planeeringut koostades võeti aluseks tuulikud rootori läbimõõduga 40–250 meetrit, kusjuures viimaseid seni veel osta ei saa. On ju planeering kehtiv aastani 2020.

Koostajad välistasid kõik erinevate piirangutega alad maakonnas. Lisaks võeti arvesse kaugust elamutest.
Kokkuleppeliselt peaks elektrituulik jääma elamust ühe kilomeetri kaugusele. Kuni 110 detsibelli müra tekitava tuuliku kaugus majast peab aga olema seaduse järgi 1,1 kilomeetrit. Reaalsed alad tuulikute püstitamiseks jäävadki keset Saaremaad.

Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kt Agne Peetersoo hinnangul võikski seal kujuneda Kesk-Saaremaa tuulepark.

Tuulepargiga on seotud mitmesugused tehnovõrgud, mille rajamine ei ole sugugi odav. Lisaks alajaamale on vaja vähemalt 110 kW liini. Selliste õhuliinide ehitus, mis on praegu ligi kuus korda odavam kui maakaabli paigaldamine, vajab kooskõlastusi ja tekitab vastuseisu ka kohalikes elanikes.

Oletatava tuulepargi lisandumisel Saaremaale suureneks tuuleenergia tootmise maht 400 megavatini. Sellist energiahulka poleks aga tuulise ilmaga kuhugi panna. Lahenduseks oleks näiteks Läti–Eesti elektrikaabli rajamine läbi Saaremaa. Praegu on kaabel planeeritud Pärnumaale Mõisaküla piirkonda.

Kuidas kohalikke elanikke lepitada?

Kuidas aga lepitada kohalikke elanikke tuulegeneraatorite tulekuga nende naabrusse? Planeeringu järgi on kavas kohustada arendajaid maksma kogukonnale (omavalitsus või MTÜ) teatud protsenti toodetava tuuleenergia aastatoodangu maksumusest. Praegu oleks 2–3 MW võimsusega tuuliku aastatoodang 7,5 GWh. Kui makstav toetus oleks 0,1 eurosenti, teeks see aastas 7500 eurot, mis oleks ühele külaseltsile korralik arengumootor.

Paraku ei ole arendajad nõus sellist summat maksma. Seega lepitaksegi iga tuuliku puhul kompensatsioon eraldi kokku. Kuido Kartau sõnul on mujal Euroopas kompenseerimine levinud praktika.

Lõppkokkuvõttes ei tähenda maakonna planeering seda, et üksikuid tuulikuid ei võiks rajada mujale kui vaid ettenähtud arenduspiirkondadesse. Ühe tuuliku püstitamine jääb ikkagi kohaliku omavalitsuse otsustada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 681 korda, sh täna 1)