Kuke ojas algavad peatselt puhastustööd (1)

Laimjala vallas asuva populaarse kalastamiskoha Kuke oja alamjooksu ja suudmeala tervendamise projekt on valmis ja tööd algavad esimesel võimalusel.

Projekti eelhinnangu koostanud Consultare OÜ ekspert Kristo Kiiker ütles, et praegu on Kuke oja tervendamistööde projekt menetluses keskkonnaametis, kuid kõik ülejäänud kooskõlastused on olemas.

Kiiker avaldas arvamust, et Ida-Saaremaa õngemeeste seas kõige populaarsema kalapüügikoha korrastamine algab esimesel võimalusel, sest KIK-i otsus tööde rahastamiseks on Laimjala vallal olemas.

Praeguseks on Kuke oja alamjooks ja suue taimede vohamise tõttu ummistunud ja suudmeala roostunud, mistõttu kalad ei saa ojja kudema tulla.

Veevoolu tagamiseks tuleb taimestik ja orgaanilised setted Saastna lahest ja oja voolusängist ekskavaatoriga eemaldada.
Varem elas Kuke ojas arvukalt haugi ja lutsu ning väiksema arvukusega ahvenat, ogalikku ja särge. Jõesuudmes on kohalikud püüdnud ka säinast, kokre, angerjat ja lesta. Suhteliselt palju on Kuke ojas alati olnud ka jõevähke, kuid praegu ei ole harrastuspüük püügivaru vähesuse ja lapihaiguse leviku ohu tõttu otstarbekas.

21 km pikkusele Kuke ojale on inimese käsi ka varem appi tulnud. Esimene dokumentaalset kinnitust leidnud Kuke oja süvendamise projekt on koostatud 1924. aastal ning realiseeriti 1926. aastal. Eesti NSV perioodil on Kuke oja kohta koostatud mitmed projektid (1951., 1960. ja 1968. a), neist viimane koostati aastal 1986 ja jäi teostamata.

Praegu kulgeb 5 m laiune ja 2 m sügavune Kuke oja järvest väljudes valdavalt metsamaal ja suubub Saastna lahte.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 500 korda, sh täna 1)