Neljal puhastil on näitajad korrast ära

Kihelkonna, Mustjala, Lümanda ja Kuressaare reoveepuhastite väljavooludelt kolmandas kvartalis võetud proovid ületasid lubatud taset hõljuvainete ja üldfosfori osas. 

Keskkonnauuringute keskus tuvastas, et Kuressaare ja Kihelkonna aleviku puhasti näitajad ületasid lubatud piire üldfosfori sisalduse osas ning Mustjala ja Lümanda küla puhasti hõljuvainete osas.

AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel kinnitas, et midagi hullu lahti ei ole ning puhastist väljuva reovee kehvema kvaliteedi võib kirjutada põhiliselt suure vihmasaju arvele. Nii Mustjala kui ka Lümanda puhasti reovee lubatust kõrgem hõljuvainete tase on tingitud liigse sademevee sattumisest puhastisse. Kui Mustjala puhul uhub puhastisse sattunud vihmavesi muda biotiiki, siis Lümanda puhasti puhul raskendab loaga seatud piirnormidesse jäämist järelpuhastuse (biotiikide) puudumine.

Kuressaare puhasti puhul on Saaremäeli sõnul probleem keskkonnauuringute keskuse proovivõtu meetodis, sest punktproov näitab vaid reovee kvaliteeti väga kindlal ajahetkel, mil mõni näitaja võib lubatust kõrgem olla. Ettevõtte omaseire korras võetavad igakuised proovid kinnitavad aga, et Kuressaare puhastilt väljuva reovee üldine kvaliteet vastab igati normidele. Näiteks oli viimane seireproov fosfori osas 0,17, kusjuures lubatud piir on 1.

Ühest põhjust, miks on Kihelkonna aleviku puhasti üldfosfori tase liigkõrge, ei osanud vee-ettevõtte esindaja öelda. Ühtegi probleemi avastatud pole, kuid ettevõte muutis reoveest fosforit eraldava kemikaali kogust ja võttis seejärel uue proovi, mille tulemusi veel ei tea.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 355 korda, sh täna 1)