Lugeja küsib

Kas kaitseväe suvisel õppekogunemisel oldud aeg arvatakse mul ikka põhipuhkust andva aja hulka?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Kehtiva töölepingu seaduse (TLS) § 68 lõike 2 kohaselt arvestatakse põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka lisaks töötatud ajale ajutise töövõimetuse aeg, puhkuse aeg, välja arvatud lapsehoolduspuhkus, ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg. Samuti aeg, kui töötajal on seaduse alusel õigus tööst keelduda TLS-i § 19 punktis 3 nimetatud juhul, ning muu aeg, milles pooled on kokku leppinud.

Seaduseandja on eelnimetatud sättes erandina välja toonud TLS-i § 19 punkti 3, mis sätestab töötaja õiguse keelduda töö tegemisest juhul, kui ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid. Seaduseandja ei ole aga teinud erandit sama paragrahvi (TLS § 19) punkti 5 osas, mis sätestab töötaja õiguse keelduda töö tegemisest juhul, kui ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel.

Eelnevast tulenevalt võib järeldada, et kaitseväe õppekogunemisel oldud aega ei arvata põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka. Küll võivad aga töölepingu pooled vajadusel eraldi kokku leppida selles, et õppekogunemisel viibitud aeg arvatakse töötaja põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 228 korda, sh täna 1)