Lümanda vald asub talgukorras Anetsi tuulikut päästma (6)

Lümanda vald asub talgukorras Anetsi tuulikut päästma

PEAGI LÄHEB TALGUTEKS: Nii tuuliku omanik Mare Saks, endine Leedri külavanem Adi Kuivjõgi kui ka vallavanem Jaanika Tiitson on päri, et Anetsi tuulik väärib säilitamist. Foto: Sander Ilvest

Tuleval nädalal lükatakse Leedri külas käima suur projekt, mille käigus puhutakse uut tuult küla tiibadesse ehk teisisõnu restaureeritakse Anetsi pukktuulik.

1905. aastal valminud tuulik restaureeritakse asjatundjate ja talgukorras ka kõigi huviliste abiga. Võimalikuks tegi selle Lümanda vallavanema Jaanika Tiitsoni sõnul see, et hiljuti saadi positiivne rahastusotsus Leader-meetme kaudu nii Saarte koostöökogult kui ka PRIA-lt.

Projekti eesmärk on päästa Anetsi pukktuulik täielikust hävimisest. Ühes sellega soovitakse tõsta küla miljööväärtuslikkust ning muu hulgas teadvustada ka laiemale avalikkusele pukktuulikute restaureerimise olulisust.

Väärib kindlasti päästmist

“Lääne-Saaremaal on see ainus nii hästi vaadeldavas ja ligipääsetavas kohas asuv tuulik, mis on samas ka nii suures ulatuses säilinud, et seda on oluline päästa,” tõdes Tiitson. Tuulikul on hästi säilinud ka originaalsisseseade. Praeguse projekti raames jääb see küll puutumata, kuid edaspidi on plaan seegi töökorda seada.

Põhjus, miks Anetsi tuulik sedavõrd hästi säilinud on, seisneb vallavanema sõnul paljuski selles, et endise külavanema Adi Kuivjõe eestvedamisel restaureeriti tuulikut ka 1989. aastal. Kui siis poleks tuulikut käsile võetud, ei pruugiks see praegu enam keset Leedri küla kõrguda. “Eks tal oli plekk-katus peal ja see kaitses. Aitas tal säilida,” nentis Adi Kuivjõgi, kes kiitis ka tuuliku tugevat laudseina.

Tuuliku päästmise mõte tuli vallavanema sõnul Leedri küla arengukava koostamisel. “Algul ei julgenud unistadagi, töö tundus nii suur. Siis tegime aga küüni korda ning nüüd on sama lugu tuulikuga. See on külas kõige suurema väärtusega objekt, mida tasub päästa,” ütles Jaanika Tiitson.

Restaureerimine toimub suuresti spetsialistide käe all. Jõukohasemaid töid saavad seejuures teha kõik, kes tahavad anda oma panuse tuuliku päästmiseks.

Esimene nn talgupäev on planeeritud tulevaks laupäevaks. “Siis on kavas kivide vedamine. Tuulikujala olemasolevate kivide asemele tuleb uued kivid tuua,” rääkis vallavanem, kelle sõnul on neil koht teada, kust kive vedada. Vaja on vaid töökäsi.

Jaanipäevaks valmis

Pukktuuliku päästmisega tuleb Jaanika Tiitsoni sõnul ühele poole saada tuleva aasta juunis, et siis selle juures küla jaanipäeva pidada. “Vanasti olid jaanipäevad alati siin,” teadis lisada tuuliku omanik Mare Saks, kelle kinnitusel saavad inimesed tuuliku restaureerimise järel selle juures taas pidulikumaid kogunemisi korraldada.

Taastamisprotsessi on võimalik jälgida ka internetis aadressil www.leedri.ee, kust leiab infot sellegi kohta, millal on järjekordsed talgupäevad ning mida talgulised ära teha saavad.

Restaureerimise objektijuht on Tõnu Sepp OÜ-st Muinassepp ning projekti kogumaksumus on ligi 30 000 eurot, millest omaosalus moodustab ca 3000 eurot. Annetusi tuuliku taastamiseks saab teha Leedri Küla Seltsi arvele nr 10220106865016.

 

Saare tuulikud on kavas mõõdistada
Muinsuskaitseamet toetab sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond plaani viia Saare maakonnas läbi tuulikute mõõdistamisprojekt. Fondile saadetud toetuskirjas nendib muinsuskaitse Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa, et põhjalikud uuringud on Saaremaa tuulikupärandi väärtustamise, veelgi enam aga korrastamise ja taastamise seisukohalt ülioluline materjal.
Riikliku kaitse all on Saare maakonnas 23 tuulikut. Suur osa tuulikutest ei ole kaitse all ning valdav enamus neist on halvas või avariilises seisukorras. Paljude kehvas seisus tuulikute mõõdistamine jäädvustaks tulevastele põlvedele teadmised neist tuulikuist.
Rita Peirumaa sõnul on tuulikute dokumentatsiooni muinsuskaitselisest aspektist võimalik kasutada tuulikute restaureerimisel. Samuti on võimalik kasutada neid materjale statistilistel eesmärkidel põllumajandusajaloo ja koduloo uurimisel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 016 korda, sh täna 1)