Terissid neh, ikka sügisesel aal koa

Ennevanasti oln sõuke ütlemine, et elu oo pime kut sügisene üö. Juu siis muistsel aal see elu nii irmus pime olli. Selle sügise esimese õhta olli küll väljas nii kotipime, et mitte es näe, kus sa istud ja kus sa astud.

Ja tied kaudu köies piab nüid ikka selle elkiva vesti üle abude vädama, et autujuhid koa näeks, kui keegid köötsides tuleb, ja üks lamp või lattorn piaks koa igaks juhuks likkis olema. Muidu võib äkist rädinal sillaraavi põruta. Kui ikka kuuvalget põle, siis ep näeks sialt änam mitte püstigid tõusta.

Neh, aga mis ma sii muidu lõre aa, mool olli ikka uudissime koa ju. Esteks oo nõuke jutt, et rieede, 28. septembril oo Vanatoal jälle ühte uhkemad pidu oodata. Siis peetse pärimuspidu. Kuulda-näha soab erinevate rahvaste tantsu, laulu ja pillilugusid. Muhuse oo luban tulla rumeenlased ja modaavlased, baškiirid ja ukrainlased, kis kõik oma rahvamuusikad esitavad. Üle selle soab kuulda eestirootsi laulusid ja pillilugusid. Neh ja muidugist meite oma muhulased oo koa kohal oma laulu ja tansi ja pillmängiga. Ja näputüööd soab sial voadata ja puhas. Pihta akatse piduga kellu seitsmest õhta. Neh ja raha ep küsitagid sõnna piduse minemise iest.

Laupa oo mihklipäe. Siis peetse Kuresares jälle eakate pääva koa ja meitelt siit lähäb terve bussitäis rahvast sõnna. Juu pärast kuuleb, kuidas nad reisuga rahule jähid koa.

Mihklipäe oo ikka elupäävad oln see päe, kust moalt pidid kõik viljad ja tuhlid koristat olema. Ja kui põldus änam midagid tiha põle,siis võib kergesti juhtu, et kondid lähtvad kangeks. Neh, meite Muhu spordilubi oo igatahes küll vist arvan, et nõukest ullu asja ep tohiks mitte juhtu. Ja sellepärast oodetse kõiki jälle spordialli pallimängusid, lavatennist ja koroonat mängma. Iga teesibe, neljabe ja rieede õhta. Kelluaad oo puhas valla kodulehe pial kirjas ja sialt levab Kalevi televonninumbri koa.

Nõnna, et põle seda üht karta, et pimedal aal igav akkab ja midagid tiha põle. Piaasi, et omal viisimist oo kottu piisi iest ää tulla.

Neh, olga meite riaki ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 147 korda, sh täna 1)