Kunstistuudios algavad tasuta kursused (2)

Kunstistuudios algavad tasuta kursused

ÕPIVAD VILTIMIST: Esiplaanil Tiiu Kallas, Piret Viilup ja Evi Vanem. Foto: Anne Tootmaa

Saaremaa Kunstistuudios alustab Eesti Vabaharidusliidu (EVHL) programmi “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” raames neli kursust.

• Loovuse õpetamine abiõpetajatele läbi käelise kogemuse – 15 akadeemilist tundi, sihtgrupp: lasteaedade abiõpetajad.

• Tasakaalustatud töökeskkonna loomine – 16 akadeemilist tundi, sihtgrupp: kontoritöötajad, sekretärid, klienditeenindajad.

• Vaateaken kui visiitkaart – 16 akadeemilist tundi, sihtgrupp: alustavad FIE-d, väikeettevõtjad, klienditeenindajad.

• Firma sümboolika loomine – 16 akadeemilist tundi, sihtgrupp: FIE-d, alustavad ettevõtjad, kõrghariduseta turundusmaterjalikujundajad.

Loovusõpetuse kursus on mõeldud lasteaedade abiõpetajatele täiendkoolituseks.
Kursusel õpetatakse kollaažitehnika erinevaid võimalusi materjalis, antakse lühiülevaade värviõpetusest ja lihtsamatest kompositsoonilistest võtetest. Läbitakse väikelastele mõeldud maali- ja joonistustehnikad, tutvustatakse erinevaid
loovaid tegevusi säästva materjalikasutusega. Õpetatakse planeeritavat käelist tööd paberil kavandama.

Kursusel valmivad osalejate tehtud erinevates tehnikates tööd, mida nad saavad edaspidi tegevuste planeerimisel näidistena kasutada.

Tasakaalustatud töökeskkonna loomise kursus on mõeldud sekretäridele, kontoritöötajatele ja klienditeenindajatele, kes kasutavad saadud teadmisi töökoha paremaks planeerimiseks.

Kursusel õpetatakse kujundamise põhitõdesid, haljastuse mitmetasandilist planeerimist ning erinevaid ruume mööbli ja taimedega tsoneerima.

Õpetatakse värvi ja kompositsiooni ülesehitust lähtuvalt ruumist. Antakse ülevaade ruumi feng shui põhimõtetest ja siseruumides kasvavatest keskkonnasõbralikest taimedest. Tutvustatakse uusi kujundustrende ja eksootiliste taimede kasvatamise võimalusi. Antakse nõuandeid, kuidas muuta töökoht mugavaks kõigile töötajatele.

Kursuse lõpuks valmib igal osalejal joonisena kujundatud planeering, mida saab reaalselt oma töökohal teostada.
Kursuse “Vaateaken kui visiitkaart” eesmärk on anda väikeettevõtjatele ja klienditeenindajatele vajalikud teadmised ja praktilised oskused muuta oma ettevõtte väljanägemine lihtsate säästlike võtete abil kliendile huvipakkuvaks.

Kursusel osaleja õpib kavandama ja kujundama sissekutsuva välimusega vaateaknaid ning eksponeerima müüdavat kaupa ja teenuseid erinevate dekoratiivsete materjalidega.

Kursusel õpetatakse vormiõpetuse põhitõdesid, värvide oskuslikku kasutamist ja kompositsiooni ülesehitust vastavalt vaateakna suurusele ning eripärale. Juhendatakse, kuidas muuta ostukeskkond võimalikult kliendisõbralikuks.

Tutvustatakse valguse läbimõeldud paigaldust toodete paremaks eksponeerimiseks vaateaknal.
Kursuse käigus valmib vaateakna kavand, mida osalejad saavad hiljem oma töös kasutada.

Firma sümboolika loomise kursusel õpetatakse logo loomise protsessi ja analüüsitakse erinevate värvide tähendust turunduses ja kujundite edastatavaid psühholoogilisi sõnumeid. Iga värv, värvikombinatsioon, kujund ja sõna kannab endas erinevat tähendust. Firma sümboolika järjepidev kasutamine tagab ettevõtte kiire äratundmise kliendi poolt.

Kursusel antakse ülevaade erinevates stiilides kujundatud fimasümboolikast ja õpetatakse nägema logos peituvaid sõnumeid. Selgitatakse firmasümboolika olemust, olulisust ning selle kasutamise võimalusi turunduses.

Kõik osalejad kujundavad kursuse käigus logo, visiitkaar-di ja reklaamtrükise näidise.

Kursuse käigus pannakse kokku värvikombinatsioonid ja sümboolika, millega turunduses ettevõtet esindada.

Kursustel valminud töödest seatakse üles näitus Saaremaa Kunstistuudios. Loetletud kursuste sihtgrupp on eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga isikud alates vanusest 17 aastat.

Saaremaa Kunstistuudio erakunstikool Anne on programmis “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” 1.1.0603.0.8-0002 osalenud aastast 2008 ja koolitanud 47-l kursusel üle 400 osaleja.
Programmi tegevusi toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Anne Tootmaa

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 654 korda, sh täna 1)