Vastukaja: Kas on kaks Tiia Tammsalu? (55)

Viimasel ajal on palju eriarvamusi tekitanud SA Kuressaare Hoolekande päevakeskuse juhataja Tiia Tammsalu käitumine ja suhtumine päevakeskuse külastajatesse/klientidesse. Artikleid lugedes jääb mulje, et on olemas kaks Tiia Tammsalu – üks, kes on läinud klientidega vastuollu ja kellel justkui puudub arusaam, millist asutust ta juhatab ja mida tema töö nõuab; teine Tiia Tammsalu on liidrirollis erakonnas, austatud ühiskonnategelane lionsite liikmena, koostööpartner linnavalitsuse sotsiaalosakonnale, abistamiskampaaniate korraldaja ja ideede genereerija.

Tänapäeval sotsiaalvaldkonnas töötavatele inimestele esitatavad nõuded on paljuski teistsugused kui veel kümmekond aastat tagasi. Tuleb tegeleda nn riskigruppi kuuluvate inimeste aitamisega ehk nendega, kellel on suurem oht sattuda raskesse olukorda kas terviseprobleemide või vähese sissetuleku tõttu (töötud, eakad, kodutud, puuetega inimesed jt grupid). Selline töö sobib suure empaatiavõime ja sallivuse ning kannatliku meelega inimesele. Erialaselt kauged töötajad jäävad sageli hätta, kuna nad ei ole kursis riigi poolt pakutavate teenuste ega võimalustega.

Eelnevast koostööst Kuressaare linna päevakeskuse eakatega on kogemus, et nad on aktiivsed kaasamõtlejad, avatud uuele, neil on julged arvamusliidrid, kellega on meeldiv koostööd teha. Kaheldav on aga praeguse juhataja öeldu, et “oskan elu näha 85aastase pilgu läbi”, sest igaüks meist kogeb läbielatut väga isiklikult. 40–50aastaste põlvkonnal puudub kogemus elust sõja ajal, hirmust küüditamise ees või päevade kaupa tühja kõhu kannatamisest. Tihti kasutatakse selliseid väljendeid odava populaarsuse saavutamiseks ja kuulaja(te)l või lugejatel on vaja head vaistu öeldu põhjuse mõistmiseks.

Ei kahtle Tiia Tammsalu üldises võimekuses, kuid tundub, et teadmiste ja oskuste rakendamiseks sobib talle mõni teine (äri)amet, mis on veidi kaugemal sotsiaalvaldkonnast.

Lisan, et praegune olukord Kuressaare linna päevakeskuses on tekitanud meie jaoks keerulise aja, kui inimesed tulevad abi otsima Saaremaa PIK-ist (saunateenuseid, huviringide ja käeliste ringide tegevusi, teavet erihoolekandeteenuste toimimise kohta linna päevakeskuses). Mida neile vastata?

Veronika Allas
Saaremaa puuetega inimeste koja juhtaja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 280 korda, sh täna 1)