Spordirahval on aeg sõna sekka öelda

Spordirahval on aeg sõna sekka öelda Sport on väga oluline osa täisväärtuslikust ühiskonnast – seda on korduvalt rõhutanud Eestis mitmed oma alal tuntud ja tunnustatud inimesed. Siinkohal ei peeta silmas üksnes tippspordi pakutavaid emotsioone ja rahvast ühendavat rolli, vaid lisaks ka harrastusspordi võimalusi ühiskonna tervendamisel ning noortesporti kui kasulikku ajaviidet.

Jäänud on vaid 50 päeva

Lähenemas on Eesti spordi juhtimise üks olulisemaid päevi: 8. novembril valitakse Eesti olümpiakomitee (EOK) president, kellest saab neljaks järgnevaks aastaks Eesti spordi suunanäitaja ja kelle tegemised või tegemata jätmised hakkavad määrama spordi arengut. Seetõttu võiks juba praegu, kui valimisteni on jäänud 50 päeva, olla kuulda rohkem arvamusi spordiga seotud teemadel – seda nii EOK presidendiks pürgijatelt kui ka kogu spordirahvalt. Sõltumata sellest, kas EOK juhi kohale kandideerib üks, kaks või rohkem inimest, on erinevad diskussioonid, arutelud ja debatid üliolulised.

Eriti hinnatud on kandidaatide vahetud kohtumised tele- või raadioeetris. Samas on väga oodatud ka kirjutava meedia aktiivsem lähenemine teemale ning seda just nüüd, kui on veel aega, et tõstatada põletavaid probleeme ja otsida lahendusi küsimustele, mis paljusid spordiinimesi huvitavad.

Avalike aruteludeta ei jõua väga paljud teemad laiematesse spordiringkondadesse. Näiteks on minu blogis ja nüüd ka kodulehel www.madiskallas.ee avaldatud ideed spordi eri tahkude kohta kogunud viie kuuga vaid 700 vaatamist ning palju on olnud ka korduvkülastajad. Külastajatest omakorda kümmekond on vastanud mulle sisutiheda ja edasiviiva arvamusega. Mõned vastajad on minu mõtteid kiitnud ja mõned kritiseerinud, kuid see – saada nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet – oligi eesmärk. Mõnigi minu idee on üsna provokatiivne ja seda just selleks, et ärgitada võimalikult palju inimesi oma sõna sekka ütlema.

Pidevalt võib kuulda, et üks või teine sporti puudutav küsimus vajab lahendamist või mõnevõrra teistsugust käsitlemist, aga konkreetseid ja realiseeritavaid ettepanekuid tehakse harva. Seetõttu tänan kogu südamest neid inimesi, kes on võtnud vaevaks mulle kirjutada, helistanud või tahtnud kohtuda. Olen saanud oluliselt informeeritumaks ja minuni on jõudnud mitu sisukat soovitust. Seda kõike võiks olla aga oluliselt rohkem.

Spordirahva jaoks on praegu parim aeg oma ideede, mõtete ja konstruktiivse kriitika avaldamiseks. Hetkel on kandidaatideni ja nende teemakäsitlustesse jõudmine tunduvalt lihtsam. Mina olen palunud erinevatelt huvigruppidelt lühikokkuvõtteid nende valdkonna kõige olulisematest kitsaskohtadest, lahendamist vajavatest probleemidest ja vastuseid ootavatest küsimustest.

Vaja on korralikku programmi

Seekordsed EOK presidendi valimised võiksid minna ajalukku sellega, et esmakordselt on kõigil kandidaatidel korralikud programmid või visioonid tuleviku kohta ning need on juba varakult esitatud spordirahvale tutvumiseks. Valimisprogramm võimaldab hiljem EOK presidendi tegevust hinnata ning vajadusel ka küsida, miks mingit lubadust ei ole täidetud.

Vahetult enne EOK valimisi toimuvatel tele- ja raadiodebattidel ei ole minu hinnangul kandidaatide programmide ning visioonide kujundamises olulist rolli. Valimissaated annavad eelkõige ülevaate EOK juhiks pürgivate inimeste kõne-, väitlemis- ja oma seisukohtade esitamise oskustest, mis on samuti väga oluline osa tervikust.

Programmide sisu kujundamiseks tuleb aga just nüüd kõigil huvigruppidel oma arvamused ja ettepanekud esitada ning seda kas otse EOK presidendiks kandideerivatele inimestele või siis meedia vahendusel laiemale avalikkusele.

Eelnev jutt võib tunduda paljudele arusaamatu, kuna spordiringkondadesse on pidevalt edastatud infot, et 2012. aastal ei valita EOK presidenti, vaid see on juba ammu ära otsustatud. Paigas pidavat olema ka olümpiakomitee asepresidendid ja peasekretär. Sõltumata selle väite õigsusest ja sobilikkusest demokraatlikku ühiskonda, nõustuvad loodetavasti kõik sellega, et valimissaated ning erinevate osapoolte artiklid, arvamusavaldused ja sõnavõtud tulevad kasuks Eesti spordile tervikuna.

Loodan kogu südamest, et eksivad need inimesed, kelle arvates enne EOK presidendi valimisi mingeid tele- ja raadiosaateid ei tule, kuna kõigile selline idee väidetavalt ei meeldi. Mina usun, et Eesti spordirahval on õigus enne valimisi näha ja kuulda EOK uut juhti erinevatel teemadel otse-eetris oma seisukohti tutvustamas ning teiste kandidaatidega väitlemas.

Hea spordirahvas! Öelge julgelt välja oma ideed ja ettepanekud, tõstatage küsimusi ning juhtige tähelepanu kitsaskohtadele. Praegu kuulatakse teid eriliselt suure tähelepanuga. Samuti on kirjutava meedia esindajate jaoks praegu igati sobiv aeg olla eestvedaja rollis ning koguda arvamusi Eesti spordi ja selle juhtimise kohta ning neid süstemaatiliselt avaldada.

Madis Kallas
Eesti olümpiakomitee presidendiks kandideerija

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 176 korda, sh täna 1)