Sui põle mitte läbi soan (2)

Terissid jälle, neh. Augustikuuga põle sui mitte läbi soan. See oo nähe juba selle pialt, kui palju rieede õhta Liiva poodis rahvast oo ja kui palju autusid siit soare pialt läbi põrutab. Neh, taris ju peenramoad tühaks tiha, nannid ja porgandid üles kuapida. Ja enne külma oo tarvis õuepialsed koa üle niita.

Et sügis varsi käe oo, seda soab siis aru, kui õhta ilja õue pial rinki köntsida. Ikka taris nipga vatt üle abude vissata, et vilu ep piaseks ihu kallale.

Ja nüid jätke easte meele ja pange omale kõrude taha, et 22. septembril oo Muhus jälle laadapäe. Laata peetse sedakorda Liival, resturaani õue pial. Pihta akatse omingu kellu ühessast ja kis tahab ennast kirja panna või midagid täpsemaste tiada, siis tuleb elista numbri pial 50 37 407.

Uus Muhulase leht oo välja tuln. Et mis sial kirjutatse? Neh seda soab igaüks ise koa tiada. Taris omale paljast leht osta. Vanatoalt oo kena pitk lugulaul lehtes ja sellest, mõuke oo täpne kord külaelu ja selsitegevuse rahade küsimiseks. See jutt oo paslik omale meele jätta küll. Asjad piavad ikka okurootis olema. Ja oo ju tuline kahu, kui mõni kena mõte jäebkid mõtteks paljast selletaudi, et raha es anta, sest põle ossan nõnna küsida kut kord ja kohus.

Ja sii kohtas oo äkist paslik ää ütelda, et külade juhtimise tüö toetamise rahasid soab küsida 15. septembrini. Kellel nõuke asi laanis oo, siis tuleb uurida: valla kodulehe pial oo kõik täpsest kirjas. Jõvab viel enne laupad paprid korda aada küll.
Ja teene jutt oo nõukstele noordele, kis tahtvad soaja valla kääst eluasemetoetust. Teite avaldusi oodetse septembrikuu jooksul sotsiaaltöötaja juure.

Külasema näitemäng “Muhu rannakõrtsi lugusid. Oln asjad viies pildis” olli rahvale ühna meeltmööda oln. Ja nüid oo mõte, et katsuks seda tükki viel mänga. Nii palju oo uuritud, et kas näeb viel. Juu ma tuleva nädali anna täpsemaste tiada. Aga pisike laan oo paikas, et ikka mihklikuu sihes katsub korra tõeste. Äkiste tuleva pühabe, 23-ndal. Neh, mängetse ikka Vanatoal. Seda paramad sadamakõrtsi ep leva koa.

Nõnna et olga meite riaki ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 259 korda, sh täna 1)