Reformierakond puksis Piheli hoolekande nõukogust välja (25)

reformierakond puksis piheli hoolekanda nõukogust välja

MÄNGUST VÄLJAS: Kuressaare Hoolekande heast käekäigust huvitatud Piret Pihel ei soovinud hoolekande nõukogu liikme kohalt tagasi astuda ja lootis nõukogu liikmena panustada selle asutuse arengusse. Foto: Peeter Kukk

Sihtasutuse Kuressaare Hoolekanne nõukogu liikmete hulgas toimus suve algul ootamatu vangerdus – Piret Pihel kutsuti liikme kohalt tagasi ja asendati Anton Terasega.

Kuigi sellest peaks teavitama ka nn asendatud liiget, pole Piret Pihel enda kinnitusel senimaani sellist teadet saanud. Veelgi enam, oma nõukogusse mittekuulumisest sai Pihel teada äriregistrisse kiigates.

Saarte Häälele teadaolevalt tegi Kuressaare linnasekretär Eero Lapp linnajuhtidele ettekande Piret Piheli tagasikutsumise ja Anton Terase uueks liikmeks määramise kohta 5. juuni istungil. Samal päeval vormistati linnapea Mati Mäetalu allkirjaga korraldus Piheli Terasega asendamise kohta.

Tegemist oli erakonna sooviga

Kui Saarte Hääl Eero Lapilt küsis, mis oli säärase vangerduse põhjus ja kuidas Piret Pihelit sellest teavitati, vastas Lapp: “Seoses sellega, et likvideeriti mitu sihtasutust, vabanes nõukogu liikmeid ja ilmselt tekkis vajadus koormusi ühtlustada.”
Linnasekretär selgitas väljavõtetega seadusest ja põhikirjast, et nõukogu liikme võib tagasi kutsuda igal ajal, sõltumata põhjusest.

“Piret Pihel on minu hinnangul tubli inimene ja poliitik, arvatavasti ongi põhjuseks koormuste ühtlustamine linna sihtasutuste ja äriühingute nõukogude liikmete vahel,” märkis Eero Lapp. Tema sõnul saadeti Pihelile kõnealune korraldus meiliga juba 8. juunil.

Saarte Hääl uuris väljavahetamise põhjuste kohta ka Reformierakonna Kuressaare piirkonna juhilt Urve Tiiduselt. Viimane nentis, et tegemist oli Reformierakonna sooviga nõukogu koosseisu muuta – mõlemad, nii Piret Pihel kui ka Anton Teras kuuluvad Tiiduse sõnul Reformierakonda.

Tegelikult Piret Pihel ametlikult Reformierakonna liige ei olegi. Pihel ise ütles Saarte Häälele, et aktsepteerib Tiiduse väljaöeldut, et tegemist oli Reformierakonna sooviga. “Mina ei ole Reformierakonna liige ja ilmselt seetõttu ei olnud ma ka läbirääkimistesse suuremal määral kaasatud,” arvas Pihel.

Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Pihel on SA Kuressaare Hoolekanne nõukogus olnud üle kümne aasta, sh mingil perioodil ka nõukogu esimehe rollis, mistõttu peab ta oma sõnul oluliseks, et hoolekande pakutavad teenused oleksid head.

Piheli hinnangul on tegemist väga tugevat missioonitunnet nõudva tööga ning seega tuleb seal kindlasti panustada kõigisse töötajaisse ja töökeskkonda. “Pikaajaliste suhete tõttu olen selles majas toimuvaga paratamatult kursis,” nentis ta.

Polnud nõus tagasi astuma

Saaremaa arenduskeskus ja Kuressaare Hoolekanne teevad koostööd rahvusvahelises projektis Virtu, mille kaudu arendatakse virtuaalset hoolekandeteenust. “Olen huvitatud headest koostöösuhetest ja Kuressaare Hoolekande heast käekäigust. Seetõttu ei soovinud ma hoolekande nõukogu liikme kohalt tagasi astuda ja lootsin nõukogu liikmena panustada selle asutuse arengusse,” selgitas Pihel.

Reformierakonna ettepanekule loobuda tööst ühes nõukogus (Piret Pihel kuulus kahte nõukogusse – toim) vastas ta sooviga loobuda SA Kuressaare Haigla nõukogu tööst. Vastava teate saatis Pihel oma kinnitusel Urve Tiidusele juba 29. veebruaril. Erakond otsustas aga teisiti ning Piret Pihelile andis sellest suuliselt teada Urve Tiidus.

Kuna Pihel jäi oma seisukoha juurde, ei kirjutanud ta ka vastavat avaldust. “Lootsin, et minuga võtab ühendust linnapea, kes omas õigust mind tagasi kutsuda. Mingit kirja ma sellel teemal saanud ei ole,” nentis Piret Pihel.

Ta möönis, et kui talle ongi saadetud dokumendi koopia, siis tema oma postkastis sellist teatist näinud pole. “Sain teada, et ma ei kuulu enam hoolekande nõukogusse, äriregistri kaudu,” märkis Pihel.

 

Initsiatiiv tuli Reformierakonnalt

Kuressaare abilinnapea Argo Kirss, kes on ühtlasi SA Kuressaare Hoolekanne nõukogu esimees, ütles Saarte Häälele, et küsis ise linna kantseleist üle ja sai kinnituse, et Piret Pihelile on 8. juunil asjakohane e-meil siiski saadetud.

Kirss selgitas, et kohad linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogudes on jaotatud kõigi linnavolikogus esindatud erakondade vahel. “Antud juhul tuli initsiatiiv Piret Pihel tagasi kutsuda ja Anton Teras nõukogu liikmeks nimetada Reformierakonna poolt,” nentis Argo Kirss.

Muuhulgas avaldas abilinnapea tänu selle eest, et Saarte Hääl juhtis ta tähelepanu linna kodulehel olnud aegunud andmetele, mille alusel Piret Pihel oli veel eile pärastlõunase seisuga kirjas kui Kuressaare Hoolekande nõukogu liige. “Praeguseks oleme selle vea parandanud,” kinnitas Argo Kirss.

Kertu Kalmus, Andres Sepp

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 080 korda, sh täna 1)