Turism peopesal: Kuidas arendada turismi? (2)

KÜLASTAJA TEEKOND: Turismi arendamise olulisemad märksõnad. Joonis: majandus- ja kommunikatsioonimisteerium

Kuidas läheb Saaremaal ja Saare maakonna turismil üldse? See on küsimus, mida külalised minult ja mina omakorda ettevõtjatelt läbi suve olen küsinud. Turismistatistika laekub teadaolevalt viivitusega.

Tundub, et läheb hästi, sest turismiettevõtjatelt pole nurisemist kuulda, vähemalt suvel. Külastajaid jagub, hinnad on tõusnud, teenuseid ollakse pakutud hinnaga nõus ostma ehk kokkuvõttes suvi 2012 möödus käibenumbrite poolest suure tõenäosusega nagu eelminegi, kuid samas – arenguruumi on.

Et säilitada ja kasvatada turismiarve, on vaja ühiselt õlad kokku panna kõigil maakonna organisatsioonidel ja ettevõtjatel, kes Saare maakonna turundamisega tegelevad. Siseriiklikult ja rahvusvaheliselt atraktiivse maakonna kuvandi loome üheskoos. Kuna ressursid, nii rahalised kui inimressursid, on piiratud, on vaja täpset rollijaotust, et ühine visioon ellu viia. Hea näitena võib tuua Gotlandi regiooni valitsuse, kes mullu võttis vastu rahvusvahelise strateegia, mis baseerub nii regiooni arengukaval kui ka Euroopa Komisjoni Läänemere strateegial. Koostegemise põhialusena on nt kirjas, et üksteisele tuleb jagada infot rahvusvahelistest tegevustest saarel, et tekiks terviklikkus sihtkoha turundamisel, et head ideed võimenduksid. Valdkonnaülene koostöö on kandev märksõna.

Atraktiivse turismisihtkoha turundamisel on kriitiliselt tähtis info kogumine ja jagamine vähemalt aastase planeerimisega ette. Eriti juhul, kui soovime rahvusvahelisi külalisi ja rahvusvaheliste reisikorraldajate abi.
Turismi osatähtsusest maakonnas on diskuteeritud palju – kas see on vajalik ja mil määral, kui palju luuakse otseseid töökohti. Samas jäävad arvestamata kaudsed mõjud ja kasutamata võimalused. Eeskujuks võib tuua taas Gotlandi, mille arengukava sätestab ambitsioonika eesmärgi elanikkonna kasvatamiseks praeguse 57 000 pealt 65 000-le, sest on leitud, et rahvastiku suurenemiseta pole võimalik saare arengut, sh ka turismi, tagada. Ja turismil on täita oma roll.

Näiteks üritustel, kuhu tulevad külalised ehk turistid, tutvustatakse Gotlandi kinnisvara alaseid võimalusi, arendatakse riigi arvamusliidritega visiooni saare arenguteks, organisatsioonid teevad koostööd, et tuua esile saare elukeskkonna hüvesid, pakutakse boonuseid elama asumiseks.
Gotland on saare turundamisel mängimas ka saare nimega: “Gotland = Got land” ehk sain maad. Saaremaa = Saar ja maa. See on võimalus Saare maakonnaski.

Kaira Kivi
Saarte turismiarenduskeskuse juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 399 korda, sh täna 1)