Mida arvata mosaiikvaldade tekkest? (2)

Regionaalminister Siim Kiisler on töötanud välja seaduseelnõu, mis võimaldaks seaduseks saamisel liituda ühe maakonna piires ka neil omavalitsustel, kel ei ole ühist piiri. Eelnõu eesmärk on lõpetada mitmes Eesti paigas tekkinud vastasseis, kus üks omavalitsus takistab mitme teise omavalitsuse liitumist.

Küsisime Saare maakonna omavalitsusjuhtidelt, mis nemad sellest plaanist ehk nn mosaiikvaldade moodustamisest arvavad?

 

Koit Kelder, Pöide volikogu esimees
Kui eesmärgiks on parem, otstarbekam, mõistlikum halduskorraldus ja see on saavutatav läbi omavalitsuste ühinemise viisil, et ühinejatel ühine piir puudub, siis loomulikult toetan muudatusettepanekut, sest seadus peab ikka arengut toetama, mitte pidurdama.

Saaremaal võiks teoreetiliselt tekkida selline olukord, kus liitumise plussid ühise piiri puudumisel ei kaoks, kui ühineda otsustaksid Kuressaare linn, Kaarma vald ja viimase naabervallad ning Kaarma otsustaks seejärel siiski mitte liituda. Teiste võimalike liitumiste puhul ei suuda hetkel mõistlikku põhjust ühise piirita liitumisteks ette kujutada.

 

Tiit Põld, Torgu vallavanem
Minister Kiislerile makstakse palka riigi tasakaalustatud arengu eest. Kahtluseta valdab minister tavakodanikust rohkem informatsiooni riigi võimalustest ja kohustustest (ka rahvaloendusest). Neist eeldustest lähtudes ei ole üllatav, et ta ettepanekuid teeb. Järgmiseks võiks teha ettepaneku, et võiks ka Euroopa mõne teise riigi omavalitsusega ühineda ja nii edasi. Isiklikult ei arva, et kui valitsemisperioodil ühtegi vabatahtlikku liitumist ei tule, et siis riik või minister oleks ebaõnnestunud.

Huvitav, mida Torgu volikogu ütleks, mõtleks ja teeks, kui ma teeksin ettepaneku ühineda näiteks Orissaare vallaga.

 

Jaanika Vakker, Lümanda vallavanem
Regionaalministri ettepaneku väärtuseks on ennekõike ühinemistemaatika päevakorral hoidmine ja debattide algatamise julgustamine. Näiteks kui omavalitsuse otsesed piirinaabrid ei taha ühinemisest kuuldagi, on aktiivsematel siiski võimalik initsiatiiviga edasi minna ja sellega ehk ka tõrksamaid omavalitsusi kaasa tõmmata.
Igapäevast töökorraldust või identiteedi kujundamist mosaiikvallas ma küll hästi ette ei kujuta.

 

Aare Sünter, Ruhnu vallavanem
Kui on häid ideid, valdadevahelisi soodumusi ja asjalikke inimesi, kes reaalse soovi läbimõeldult ellu rakendavad, siis on kõik võimalik. Massiline selline ühinemine aga kindlasti olema ei saa. Võib esineda vaid üksikuid põhjendatavaid juhtumeid.

Jätkame teemat homses lehes.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 397 korda, sh täna 1)