Kuumaga soovitatakse tööaega lühendada (4)

Suvi on käes ja palavad ilmad põhjustavad raskusi nii töötajatele kui ka tööandjatele. Säärases olukorras otsitakse tihtipeale abi tööinspektsioonist, saamaks teada, millise temperatuuriga võib tööd teha.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lg 2 sätestab, et töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ja tervist. Sama seaduse § 6 lg 4 sätestab nõuded sisekliimale.

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peab tööandja korraldama riskianalüüsi, mille käigus selgitab välja kõik töökeskkonnas toimivad ohutegurid. Riskianalüüsi käigus ei pöörata aga enamasti tähelepanu välistingimustest lähtuvatele asjaoludele nagu meie kliimavööndile mitteomane kõrge välistemperatuur. Lähtuvalt riskianalüüsi tulemustest peab tööandja rakendama meetmed ohutegurite toime vähendamiseks.
Eelnevast lähtudes võiks tegevuskavasse lülitada mitut laadi meetmeid. Korralduslikest meetmetest võiks töötamises teha perioodilisi vaheaegu, eriti kuumadel päevadel lühendada võimaluse korral tööpäeva pikkust, muuta kokkuleppel ajutiselt tööaega, korrigeerida tootmiskavasid jne.

Materiaalsete meetmete kasutamise korral tuleks töötajad varustada joogiveega ja panna aknakatted päikesepoolsetele akendele. Kõige kulukam on ventilatsioonisüsteemide ehitamine ja konditsioneeride paigaldamine. Nõuded ventilatsioonile sätestab vabariigi valitsuse 14. juuni 2007 määrus nr 176 “Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”.

Märt Nael
tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 461 korda, sh täna 1)