Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmete väljavõtted

Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud Kaarma Vallavolikogu ja Kaar-ma Vallavalitsuse liikmete poolt vastavalt Korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 5 alusel vallavolikogu poolt määratud deklaratsioonide hoidmise komisjonile. Need avaldatakse Korruptsioonivastase seaduse § 15 lõike 3 alusel seaduse lisana kinnitatud ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:

I ÜLDANDMED
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele).
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk (avaldatakse koos asutusest makstavate lisatasudega).

II ANDMED VARA KOHTA
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad; deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha maakond, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number (aadressita).
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaskeaasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).

III ANDMED VARALISTE KOHUSTUSTE KOHTA
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).

IV ANDMED MUUDE TULUDE KOHTA
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist). (Tulu suurust näitamata).

V ANDMED MAKSUSTATAVA TULU JA DIVIENDITULU KOHTA
(Ei kuulu avaldamisele.)

VI ANDMED ABIKAASA, VANEMATE JA LASTE KOHTA
(Ei kuulu avaldamisele.)

Sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise kuupäev.

 

KAARMA VALLAVOLIKOGU LIIKMED:

1. JÜRI ASSAFREI 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu liikme tasu istungil osalemise eest, vallavolikogu komisjoni liikme tasu koosolekul osalemise eest. 6. Ei ole 7. Peugeot Partner 2006 8. AS Saare Kalur 19 aktsiat, a `63,91 euri, koguväärtus 1214.32 euri. 9. Swedbank arvelduskonto 10. Ei ole 11. Ei ole 12. Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Haigekassa haigushüvitis, OÜ Baltic Wind Energy, OÜ Ores Ehitus, Laimjala Vallavalitsus, Kaarma Vallavalitsus (07.05.2012).

2. TAUNO KLÜTSNIK 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu liikme tasu istungil osalemise eest, vallavolikogu komisjoni liikme tasu koosolekul osalemise eest 6. Korteriomand Tallinnas ½ (kaasomand) 7. Sõiduauto Audi A6 Avant 1998 8. Ei ole 9. Swedbank, 1 arveldusarve 10. Swedbank 88017.63 euri 11. Ei ole 12. OÜ Hekva k, Kaarma Vallavalitsus (21.03.2012).

3. ÜLLE KUKK 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu komisjoni esimehe tasu 6. Korter Kaarma vallas (ühisvara) 7. Mazda 626 2002. a (ühisvara) 8. Ei ole 9. Swedbank, 1 arvelduskonto 10. Ei ole 11. Ei ole 12. Saaremaa Tarbijate Ühistu müüja palk, Kaarma Vallavalitsus volikogu komisjoni esimehe hüvitis (22.02.2012).

4. BORIS LEHTJÄRV 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu liikme tasu istungil osalemise eest, vallavolikogu komisjoni liikme tasu koosolekul osalemise eest 6. Kinnistu Kaarma vallas 7. Volkswagen Golf 3 1992, Volkswagen Golf 3 1993 8. Viptimber OÜ 1 osak 2684 eurot 9. SEB 1 arveldusrve, Krediidipank 1 arveldusarve, Swedbank 1 arveldusrve 10. Krediidipank 41526.54 eurot 11. Krediidipanga Liisingu AS sõiduauto Volvo liising 469.94 eurot 12. Tramet Group OÜ, Kaarma Vallavalitsus (21.03.2012).

5. IRJA LEPIK 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu komisjoni esimehe tasu. 6. Elamumaa ½ mõtteline osa Kaarma vallas, maatulundusmaa Kaarma vallas, elamu ½ mõtteline osa Kaarma vallas 7. Sõiduauto Nissan Almera 1995 8. Kohustuslik pensionifond Sampo Pension 50 2910,269 osa, 3038.38 eurot 9. Swedpank, 2 arveldusarvet, SEB, 1 arveldusarve 10. Ei ole 11. Ei ole 12. AS Saaremaa Teed palk, Eesti Töötukassa töötuskindlustushüvitis, Eesti Töötukassa tööandja maksejõuetuse hüvitis, Kaarma Vallavalitsus volikogu komisjoni esimehe tasu (12.04.2012).

6. TÕNU MUNK 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu liikme tasu istungil osalemise eest, vallavolikogu komisjoni liikme tasu koosolekul osalemise eest 6. Kinnistu Kaarma vallas, korteriomand Kuressaare linnas (ühisomand) 7. Ei ole 8. OÜ A.T.T. osakud, 48.57 %, 2173.07 eurot; LHV Pensionifond 1264.345 osa, kogusummaga 1664.04 eurot 9. SEB, 2 arvelduskontot, Swedbank, 1 arvelduskonto 10. SEB eluasemelaen 7413.82 eurot 11. SEB investeerimislaenu käendus, laenujääk 15 402.74 eurot 12. OÜ A.T.T. Saksa, Kaarma Vallavolikogu liikme tasu (25.04.2012).

7. MARGUS MÄNNIK 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu komisjoni esimehe tasu. 6. Elamumaa Kaarma vallas, maatulundusmaa Lümanda vallas 7. Sõiduauto GAZ 69A (1962), paat Kasse 430 (2006) 8. OÜ Ardnaskela 1 osak, 2556 eurot 9. Swedpank, 1 arveldusarve, 1 krediidiarve, SEB, 1 arveldusarve, 1 krediidiarve 10. AS Hanspank 81 685 eurot 11. Käendused 173 986 eurot 12. OÜ Landhord Trading palk, AS Luksusjaht palk, Kaarma Vallavolikogu komisjoni esimehe tasu, Eesti Haigekassa hüvitis (15.03.2012).

8. URVE PIHL 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu liikme tasu istungil osalemise eest, vallavolikogu komisjoni liikme tasu koosolekul osalemise eest 6. 1/3 kinnistut Kaarma vallas 7. Sõiduauto VAZ 2106 (1988) 8. Ei ole 9. Swedpank,1 arveldusarve, SEB Ühispank, 1 arveldusarve, Krediidipank, 1 tähtajaline hoius 10. Ei ole 11. Ei ole 12. Kaarma Vallavalitsus raamatukoguhoidja ametipalk, vallavolikogu liikme tasu, Sotsiaalkindlustusamet vanaduspension (21.03.2012).

9. MATI SCHMUUL 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma vallavolikogu liikme tasu istungil osalemise eest, vallavolikogu komisjoni liikme tasu koosolekul osalemise eest 6. Elamumaa 1/2 Kaarma vallas, elamumaa ½ Kaarma vallas, maatulundusmaad (2) Leisi ja maatulundusmaa Muhu vallas 7. Maastur Toyota Hilux, 2007 8. OÜ Ösel Kinnisvara 1 osak, 639.12 eurot, OÜ Ösel Invest 1 osak, 852.16 eurot, Metsa hoiu-laenuühistu 1 osak 639.12 eurot 9. Swedbank, 1 arveldusarve; SEB 1 arveldusarve , Sampo 1 arveldusarve 10. AS Swedbank 12502.00 eurot 11. Ei ole 12. MTÜ Saaremaa Metsaühing, Kaarma Vallavalitsus volikogu liikme ja komisjoniliikme tasu (20.02.2012).

10. AIVE SONETS 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu komisjoni esimehe tasu 6. Ei ole 7. Sõiduauto KIA Rio, 2002 8. Kogumispension II sammas LHV Pensionifond L 3065.577 osakut, koguväärtus 3990.03 eurot 9. Swedpank, arveldusarve 10. Ei ole 11. Ei ole 12. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu aretusspetsialisti ametipalk, Kaarma Vallavalitsus volikogu komisjoni esimehe tasu, MTÜ Saarte Koostöökogu (23.04.2012).

11. ÜLLE SOOM 3. Kaarma Vallavallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu komisjoni esimehe tasu 6. Korter Kaarma vallas (ühisvara) 7. Sõiduauto Renault Laguna, 2002; sõiduauto Ford Focus 2011 (ühisomand) 8. K-2 pensionifond, 4880.21 osa, koguväärtus 4097 eurot 9. Swedpank, 1 arveldusarve, Nordea Pank, 1 arveldusarve, SEB Ühispank arveldusarve 10. Nordea Pank 60 000 eurot (kaaslaenaja) 11. Ei ole 12. Kaarma Vallavalitsus Aste Põhikooli õppealajuhataja, õpetaja, klassijuhataja ametipalk, Kaarma vallavalitsuse volikogu komisjoni esimehe tasu (23.04.2012).

12. ANDRES TINNO 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu liikme tasu istungil osalemise eest, vallavolikogu komisjoni liikme tasu koosolekul osalemise eest 6. Elamumaa (tk 2) Kaarma vallas (50 %); korteriomand (tk 2)Tallinnas (100%, 50 %) 7. Ei ole 8. Kirbu Rent OÜ 1 osak, 2556 eurot; Swedbank Pensionifond K3 4638.244 osakut, koguväärtusega 4475.63 eurot; Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafond 149.0588 osakut, koguväärtusega 1108.67 eurot; Swedbank Ida-Euroopa Kinnisvara Aktsiafond 379.2572 osakut, 1191.74 eurot; JPMF Europe Strategic Value A(dist) 232.3167 osakut, 2471.85 eurot; JF Pacific Equity (dist) 63.2881 osakut, 3986.51 USD; T.Rowe – Global Equity Fund A 245.2560 osakut, 4735.89 USD 9. Swedbank, 1 arvelduskonto, 1 laenukonto, 1 kogumispensionikonto; SEB Pank, 1 arvelduskonto 10. Swedbank eluasemelaen 24 532.84 eurot 11. Ei ole 12. Kirbu Rent OÜ, juhatuse liikme tasu, Kaarma Vallavalitsus volikogu liikme tasu (22.02.2012).

13. ULVI VALGE 3. Kaarma Vallavolikogu liige 4. Kaarma Vallavolikogu 5. Kaarma Vallavolikogu liikme tasu istungil osalemise eest, vallavolikogu komisjoni liikme tasu koosolekul osalemise eest 6. Elamumaa Kärla vallas, korteriomand Salme vallas 7. Sõiduauto Nissan Primera, väikelaev Kasse 8. Ei ole 9. Swedbank, 1 arveldusarve 10. Ei ole 11. Nordea Pank sõiduauto liising 158.63 eurot kuus 12. Kaarma Vallavalitsus, Aste Põhikooli direktori ametipalk, volikogu liikme hüvitis (21.03.2012).

14. ÜLO VEVERS, Kaarma Vallavolikogu liige.
Majanduslike huvide deklaratsioon esitamata.

KAARMA VALLAVALITSUSE LIIKMED

1. URMAS SEPP 3. Kaarma Vallavalitsus, abivallavanem, vallavalitsuse liige 4. Kaarma Vallavalitsus 5. 1264 eurot 6. Maatulundusmaa ½ (ühisomand) Kaarma vallas; korteriomand ½ (ühisomand) Kuressaare linnas 7. Sõiduauto Seat Altea, 2006 8. Tallink Grupp aktsia tk 1404, 895.75 eurot; LHV Pensionifond pensionifond L osakud tk 8256.077, koguväärtusega 10754.12 eurot, 9. Swedbank 1 arveldusarve, 1 väärtpaberikonto; SEB 1 arvelduskonto 10. Swedbank 35240.39 eurot 11. Swedbank hüpoteek 70302.81 eurot 12. OÜ Saaremaa Prügila nõukogu liikme hüvitus, FIE tulu (28.04.2012).

2. AARE SAAR 3. Kaarma Vallavalitsus, arengu peaspetsialist, vallavalitsuse liige 4. Kaarma Vallavalitsus 5. 959 eurot 6. Mõtteline osa kinnistust Kuressaare linnas 7. Auto Mazda Premacy, 2003 8. AS Saare Kalur lihtaktsia tk 14, 896 eurot 9. Swedbank 1 hoiuarve, SEB Pank 1 hoiuarve 10. Ei ole 11. Ei ole 12. Kaarma Vallavalitsus palk, Viljandi Maavalitsus (22.03.2012).

3. ELVE VILJUS 3. Kaarma Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja, vallavalitsuse liige 4. Kaarma Vallavalitsus 5. 959 eurot 6. Garaaž garaažiühistus Kuressaare linnas 7. Ei ole 8. Ergo Tuleviku Pensionifondi pensioniosak 6686.426 osa, koguväärtusega 6895.36 eurot 9. Swedpank 1 arveldusarve, SEB Pank 1 arveldusarve 10. Ei ole 11. AS Hansaliising 3322.84; käenduslepingud õppelaen (2) 292.86 eurot ja 3403.36 eurot 12. Kaarma Vallavalitsus ametipalk, Kaarma Valla Arengu Sihtasutus, Eesti Haigekassa haigushüvitis (23.03.2012).

4. REIN ORN 3. Kaarma Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, vallavalitsuse liige 4. Kaarma Vallavalitsus 5. 959 eurot 6. Ei ole 7. Sõiduauto Ford Focus 2007 8. Ei ole 9. Swedpank 1 arveldusarve, 1 krediidiarve 10. Ei ole 11. Hansaliising Eesti AS kasutusrent, sõiduauto, kuumakse 228.64 eurot; jääkväärtus 3028.25 eurot 12. Kaarma Vallavalitsus ametipalk, Sotsiaalkindlustusamet pension, AS Tallinna Sadam (21.03.2012).
Vallavolikogu esimehe Urmas Lehtsalu ja vallavanem Margus Mägi majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud siseministrile ja kuuluvad avaldamisele Riigi Teataja Lisas.
Kaarma vallavolikogu majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjon: esimees Irja Lepik, liikmed Aive Sonets ja Tõnu Munk

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 471 korda, sh täna 1)