Igaküla lapsi oodetse jälle kojo

Jälle oo ühtes Muhu külas kokkutulemist oodata. Sedakorda oo järg Igaküla käe. 28. juulil oodetse kõiki, kis tundvad ja tiadvad ja arvavad ennast olavad juurikatega miskitpidi Igaküla paeses pindas kindi ja neid, kellede ing ja süda oo sial külas ja kis omasid juurikaid alles alla kasvatavad, külarahva kokkusoamisele.

Igaküla oo eluilmal suur küla oln. Masu viiskümmend suitsu. Või mis ta põle rohkemgid. Nõnna, et nõuksi, kis oo miskitpidi Igakülast päralt, oo ikka ühna üksjägu. Ja nüid oodetse neid kõiki kojo köima korra. Ja muidugist koos oma peretega ikka.

Kogunema ja perete kaupa kirja panema akatse juba hommikul kellu kümnest Kapitsal, vana külakao juures. Osavõtmise iest küsitse iga inimese kääst kolm eurut koa.

Igaühele antasse küla laan koa papri pial näppu, kus endisaegsed perete nimed pial oo. Neh, et ep eksiks ää mitte, Igakülas oo lisemale kaks ja pool kilumeetrid külatänavaid. Ja iga kokkutulijale pannase nimesilt koa rinda. Siis oo tiada, kust pere rahvaga tegu oo, et ep piaks igakordas üle küsima.

Lõetsa Paali-Jüri Vello oo luban kellu ühestteistmest pillimängiga vastus olla. Ja hiljemalt pool 12 tahaks piduga pihta hakata. Siis soab ühteteist tervita ja kuuleb Muhu valla tegemistest ja laanidest. Kellu ühest oo pisike kontsert ja seltsis laulmine ja tantsimine laanis. Lootus suur, et soab mõnesid Muhu taidlejaid nähe-kuulda ja riagitse küla ajalugu koa muidugid. See oo, ui-ui, mailmatuma pitk. Kellu kahest akatse pildistama ja antasse suppi. Poole neljast minnasse külavahele kuipima ja arutatse küla tuleviku üle koa. Mis õhta soab, juu seda kuuleb juba sial.

Oleks irmus kena, kui kokkutulijatel oleks seltsi võtta omasid mälestusi, kõege param oleks, kui nee oo juba papri piale kirja koa pantud. Sest ühest kokkusoamiest piaks ikka kena jälg maha jääma.
Kui Külasema rahvas ehitasid omale koja, siis Igakülaga oo sõuke mõte, et tahetse ajalugu ja kultuuripärandid tutvusta ja talleta. Et ikka külas oleks oome ja tunaoome koa elu sihes, sest Igaküla oo valitud Muhumaa kenamate külade ulka. Ja see oleks küll patuasi, kui nõuke kohtpaik tükkis tühaks jäeb.

Kui keegid tahab viel midagid täpsemaste tiada, siis kõige targem oo selle kohja pialt Antsu-Matsi Inna ja ta televonni nummer oo 51 909 290.
Muid uudissime koa natusse. 24-ndal juulil lähäb Muhu mieste ansambel Leenaga seltsis Viljandi.

Nendel nõuke mõte võetud, et akkavad sial Waldorf koolis vanu muhu mieste laulusid õpetama. Kolme tunni jäuks oo nendel varuks juba änam kut kaks tosinad laulu.
Rieede, 27-nda juuli õhta kellu kuiest oo Muhu muuseumi õue pial Tornimäe näiteringi näitemäng “Nurgatagune saar”. Pileti iest küsitse kolm eurut ja laste kääst kaks eurut.

Koguvas oo mitut sorti üritusi 28-nda juuli õhta laanis, neh, pärast seda, kui Igaküla kokkutulek läbi oo. Kellu poole seitsmest oo Toomal simman, kahessast Vanatoal noortekeskuse bänd ja kümne paiku kuulukse Koguva sadamas koa viel ühte koma teist tulavad. Nõnna et kui üks pidu lõppeb, siis teene akkab. Ja juu ma nendest tuleva laupastest Koguva-asidest kirjuta tuleva nädali pitkemalt, et mis ja kus ja kuipalju.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 258 korda, sh täna 1)