Tulumaksu laekumine on maakonnas olnud hea

Tulumaksu laekumine on maakonnas olnud heaMaksu- ja tolliameti andmetel kasvas esimesel poolaastal Saare maakonnas üksikisiku tulumaksu laekumine möödunud aastaga võrreldes enam kui 8 protsendi võrra.

See tähendab, et tänavu laekus omavalitsuste eelarvetesse kuue kuuga ligi 600 000 eurot enam kui mullu samal ajal. Võrdluseks: läinud aastal laekus Saare maakonna omavalitsuste eelarvetesse kuue kuuga vaid 4 protsenti ehk ligi 282 000 eurot enam kui 2010. aasta kuue kuu jooksul.

Kasv on märkimisväärne. Sellest võib järeldada, et majanduslikus mõttes on esimene poolaasta tänavu olnud palju parem kui mullu.

Esimese kuue kuu andmed näitavad, et 2012. aastal laekus Saare maakonna kõigis omavalitsustes üksikisiku tulumaksu enam kui 2011. aasta mullu samal perioodil.

Tööpuuduse vähenemine ja brutopalga tõus

Möödunud aastaga võrreldes on tulumaksu laekumine esimesel poolaastal olnud kõige parem Kaarma, Laimjala, Muhu, Orissaare ja Kihelkonna vallas (vt joonis 1). Mõnevõrra tagasihoidlikum on maksulaekumise kasv olnud Lümanda ja Ruhnu vallas.

Võib oletada, et hea maksulaekumise taga on eelkõige tööpuuduse vähenemine ja keskmise brutopalga tõus. Kui tänavu maikuu lõpu seisuga oli töötukassa andmetel Saare maakonnas 857 registreeritud töötut, siis mullu samal ajal 998.
Statistikaameti hiljuti avaldatud andmetel oli aga keskmine brutopalk Saare maakonnas 2012. aasta esimeses kvartalis 662 eurot, möödunud aastal oli sama näitaja vaid 625 eurot. Kasv 37 eurot ehk 5,9 protsenti. Võrdluseks olgu märgitud, et Eesti keskmine brutopalk oli tänavu esimeses kvartalis 847 eurot, mullu 792 eurot. Kasv 55 eurot ehk 6,9 protsenti.

Kehtivate eelarvetega ollakse üldjoones plussis

Kui üksikisiku tulumaksu laekumist omavalitsuste praegu kehtivate eelarvetega võrrelda (vt joonis 2), siis üldjoontes ollakse graafikus. Teoreetiliselt peaks kuue kuuga olema kavandatud maksukogusest olema eelarvetesse laekunud pool ehk 50 protsenti. Praeguse seisuga on pea kõigis omavalitsustes üksikisiku tulumaksu laekunud üle 50 protsendi.

Alla poole planeeritust on tulumaksu laekunud vaid kahes Saare maakonna omavalitsuses: Pöides ja Pihtlas. Samas tuleb märkida, et mahajäämine maksulaekumise graafikust (vt joonis 2) on nimetatud omavalitsustes minimaalne (vastavalt –0,8 ja –0,6 protsenti).

Üksikisiku tulumaksu laekumise paremad kuud (juuli ja august) on aga veel ees. Seega võib loota, et suve lõpuks on kõnealused kaks omavalitsust selle väikese mahajäämuse tasa teinud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 245 korda, sh täna 1)