Ruhnu sünnitoetuse kord on põhiseaduse vastane

Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul ei ole Ruhnu vallas kehtiv sünnitoetuse maksmise määrus põhiseadusega kooskõlas ning ta tegi vallavolikogule ettepaneku määrust muuta.

Teder märkis eelmisel nädalal Ruhnu vallavolikogule saadetud märgukirjas, et põhiseadusega ei ole kooskõlas sünnitoetuse maksmise määruse osa, mis kohustab sünnitoetuse saamiseks registreerima lapse sünni Ruhnu vallavalitsuse kantseleis, esitama sünnitunnistuse ja jätma lapse elukohaks pärast tema registreerimist Ruhnu valla.

Teder märkis, et sünnitoetuse maksmise tingimus, mille järgi peab lapse sünd olema registreeritud Ruhnu vallavalitsuse kantseleis, on ebamõistlikult koormav inimestele, kellel ei ole võimalik kantseleisse isiklikult kohale minna või kes sooviksid kasutada muid seadusega ette nähtud võimalusi lapse sünni registreerimiseks.

“Kuna sünni registreerimise kohast ei sõltu lapse rahvastikuregistri järgne elukoht, siis ei ole kohustus registreerida lapse sünd Ruhnu vallavalitsuse kantseleis vajalik meede saavutamaks eesmärki, et sünnitoetust saavad üksnes Ruhnu vallaga püsivat sidet omavad pered. Vallavalitsuse eesmärgi saavutamisele aitab hoopis enam kaasa määruses juba sisalduv varasema Ruhnu vallas elamise nõue lapse vanematele,” nentis õiguskantsler.

Tederi hinnangul ei ole perekonnaseisutoimingute seadusega kooskõlas sünnitoetuse maksmise tingimus, millega nõutakse vanematelt lapse sünnitunnistuse esitamist, kuna seadus keelab avaliku võimu teostajatel nõuda isikult rahvastikuregistri andmete väljavõtte esitamist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 455 korda, sh täna 1)