Vastukaja: Kalapüügiõiguse korraldus – täpselt sätestatud ja kontrollitav (4)

Nädala eest kirjutas Saarte Hääles end kutseliste kalurite nimekirjas olevaks pensionäriks nimetav Kaljo Vinn kalapüügiõiguse korraldamisest. Vastuseks soovib põllumajandusministeerium rõhutada, et Eesti Vabariigis on püügivõimaluste arvutamise, jaotamise ja määramise protsess täpselt sätestatud ning kontrollitav.

Kalapüügivõimaluse jaotamist reguleerib kalapüügiseaduse § 16 lõige 3, mille kohaselt jaotatakse igal aastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud püügivõimalused kas taotluste või ajaloolise püügiõiguse arvutamise järgi. Kui kalurite taotletud püügivõimaluste summa ei ületa valitsuse poolt kehtestatud püügivõimalust, tehakse jaotus taotluste järgi. Kui aga kalurid on esitanud taotlusi enamaks kui konkreetse aasta püügivõimalus lubab, siis toimub püügiõiguse jaotamine ajaloolise püügiõiguse arvutamise abil. Lihtsustatult öeldes on arvutuste aluseks kõigi taotlejate eelmise kolme aasta püügivõimaluste suhe valitsuse poolt määratud püügivõimalustesse.

Kogu protsessi reguleerib detailselt Vabariigi Valitsuse 12.12.2000. a määrus nr 412 “Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid”.

Ajaloolise püügiõiguse arvutused tehakse iga-aastaselt enam kui 1300 püügiõiguse omaniku lõikes ja seda omakorda mitmete erinevate püügivõimaluste lõikes. Seega tegemist on üsna mahuka tuhandeid püügivõimalusi kehtestava protsessiga. Samas on see kõik avalik ning kontrollitav, sest Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud püügivõimalused ja kõigi maakondade ja veealade lõikes kehtestatud püügivõimaluste määrad on kõigile avalikult kättesaadavad Riigi Teataja vahendusel.

Peale selle sisaldavad põllumajandusministeeriumi poolt tehtud eranditult kõik ajaloolise püügivõimaluse jaotuse otsused tabelit, millest on näha ka vastava aasta ajaloolise püügivõimaluse määr vastava püügipiirkonna ja püügivõimaluste kohta. Need tabeleid sisaldavad otsused on täiesti avalikud ja leitavad ministeeriumi veebilehelt. Seega on kõigil soovijatel võimalik püügivõimaluse määrad üle kontrollida. Vajadusel võib iga kalapüügiõiguse omanik tema kohta käiva otsuse vaidlustada seaduse järgi 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest.

Iga maakonna (sealhulgas Saare maakonna) vastava aasta püügivõimaluste jaotuse puhul on põllumajandusministeerium kinni pidanud maakondadele jagatud püügivõimaluste piirarvudest, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Madis Reinup
põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 418 korda, sh täna 1)