Terit, munuksed (1)

Küll paergu oo kena õue pial rinki köntsida. Kena eina lõhn köib ninase. Oo viel nõuksi, kis tegavad eina suisel aal. Ja meite külas laalab ominguti kukk! Oo ikka kena kuulda. Ma sii just ühepääva mõtlesi, et voata neid eurutoetusi jägatse küll kiikede ehitamise ja batuutide ostmise jäuks, aga näädsa, moaelu edendaks ikka ennemini, kui soaks kuskistpoolt sõukest toetust koa, et igase külase lehma ja kuke soaks soeta. Põle ju änam moakohtas seda õiged loomapidamist. Ühteainumast lehma ep jõva ju keegid pidada. See nii kallis lõbu, et ikka võta teisi kümnekaupa ja siis koa mõtle, et tia kas piimaauto änam köibkid varsi.

Nõnna jäebkid moaeluks paljast isetegevus. Sest kui änam selsielu koa põle, siis oo siit kadun kõik.
Riede, kuienda juuli õhta, kellu viiest oodetse kõiki Eemu veski juure. Sii oo vahepial oln tükk asja-aamist ja nüid oo Eemu veski koa Muhu muuseumi varanduse ulka soan. Ja selletaudi oo sial riede õhta sõuke üritus kut “Eemu Jääb”. Teitele esinevad Ätses ja Lõõtsmoorikud, peetse kõnesid ja natusse antasse põlast koa. Pileti inda põle, aga kohapial soab toeta Eemu veskit ühe euruga.

Tuleva laupa, seitsmenda juuli õhta, kellu ühessast oo Muhu resturaanis Indigolaste kontsert. Resturaani lettis oo piletid eelmüükis, viis eurut küsitse tükist. Ja kis sellepääva kohjapialt osta tahtvad, siis küsitse juba kuus eurut pileti eest.
Ja seitsmes oo see päe koa, kus peetse Külasema küla kokkutulekud, nagu ma sii mineva nädali ütlesi. Kokkusoamise alguse aaks oo pantud kell 13. Siis akatse pissitassa kogunema. Kellu kahest külavanam ütleb avasõnad ja siis oo pisike kontsert koa. Üles astuvad Külasema külaseltsingu lauljad ja tantsijad ja järeltulavad põlved. Pärast kontserti oo laanis pidada igatsugu murumängusid ja katlast jägatse suppi koa.

Kellu viiest soab nähä Tornimäe näiteringi näitemängi ja kellu seitsmest lähäb tansiks. Sedakorda mängab tansimuusikad Olavi Kõrre. Tantsima oodetse just kõiki, kis vähägid tahtvad Olavi Kõrre pilli järgi jalgu keeruta.
Osa võtmise eest küsitse viis eurut. Võib juba paergu külavanama kätte ää maksa ja muidugist sellepääva soab sialsammas paikas koa maksa. Lapsed soavad tuimuidu, nende eest raha ep küsita. Kis tulavad paljast teaatrid vahtima või alles tansi aaks, nende jäuks oo annetuste kast. Juu igaüks siis ise tiab, kui suure südamega inimene ta oo ja kui paljuga ta soab ja tahab nõukest pidu toeta koa.

Selle nädali lõppus ja tuleva alguses oo Muhus viel üks isemoodi asi. Käputäis noori tüdrikumi oo välja mõteln sõukse asja, et korraldavad Muhus tänavatantsi. Poar pääva õpitse Hellamaal ja siis kümnenda juuli pääva kellu kümnest naad tantsivad oma tantsusid Liiva parkimislatsi pial.

Nõnna, et olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 192 korda, sh täna 1)