Haigla vajab siiski kopteriplatsi (8)

PLATS PEAB TULEMA: Linnakodanik Enn Rettau (paremal) ja Kuressaare haigla juhatuse esimees Viktor Sarapuu on kindlad, et paremalt paistva muruplatsi peale peaks tulema igati nõuetele vastav kopteri maandumisplats. Foto: Sander Ilvest

“Samahästi võime öelda, et paneme patsiendi autosse ja sõidame 100 kilomeetrit,” ütleb Kuressaare haigla juhatuse esimees Viktor Sarapuu ametnike väidete peale, et miks peaks haiglal oma kopteriplats olema, kui tulevikus tuleb samaväärne lennuväljale.

Eelmisel aastal viidi patsiente Kuressaare haiglast kopteriga mandrile 47 korral, mis on umbes pool politsei ja piirivalve lennusalga ambulantsireisidest. Kuressaare haigla lähedasele karjamaale maandus kopter 34 korral (lennukiga lennuväljale 13 korral). Neist kuus kopterilendu toimus öisel ajal, mis on korrektse maandumisplatsi puudumise korral kopteri komandöri isiklik risk. Et asi oleks ohutu ja korrektne, oleks vaja ehitada betoneeritud ja maandumistuledega varustatud kopteriplats, mis maksaks erinevate arvutuste kohaselt 35 000 eurot.

“Olen oma nahal tunda saanud…”

Hiljuti Kuressaare linna teenetemärgi saanud linnakodanik ja volikogu linnakodaniku komisjoni liige Enn Rettau teab väga hästi, kui vajalik on kopteri maandumisplats. Teda ennast on terviserikke tõttu kahel korral kopteriga saarelt minema viidud.
“Olen tõesti oma nahal seda tunda saanud,” sõnab Rettau, kes on hakanud aktiivselt tegutsema, et haigla juurde tõepoolest kopteriplats rajataks. See teema tuleb arutusele ka volikogu linnakodaniku komisjoni augustikuu koosolekul ja komisjoni esimees palus Rettaul asjaga tegeleda. Tänaseks on Enn Rettau pidanud paraja paki jagu kirjavahetust ametnikega ning palunud abi ka riigikogu liikmelt Urve Tiiduselt, et ta suhtleks ministeeriumidega.

Huvitaval kombel on kõik ametnikud platsi rajamisega päri, kuid peamise vastuväitena tuuakse, et raha pole ning et varsti saab Kuressaare siseministeeriumi kaudu niikuinii kopteri ja meeskonnaga varustatud platsi haiglast kolme kilomeetri kaugusel asuval lennuväljal.
Tõe huvides võib märkida, et eelnimetet projekt pidi teoks saama aastal 2012, kuid seni pole nii kaugele jõutud. Nüüd räägitakse aastast 2015. Isegi kui kopteri maandumisplats millalgi lennuväljale tuleb, oleks nii Rettau kui ka Sarapuu sõnul haiglal vaja siiski oma platsi.

Sotsiaalministri nõunik Gerli Nurms märgib oma vastuskirjas, et kolm kilomeetrit pole ju palju sõita. Sellest väitest Enn Rettau ja haigla juht Viktor Sarapuu aru ei saa. “Siin me peame usaldama arste ja kui arstid ütlevad, et on vajalik, siis ei saa olla vastuväiteid. Kui me neid ei usaldaks, siis võiksime ju ise endal ka pimesoolt opereerida,” arutleb Rettau ja toonitab, et jutt käib ehitusest, mis oleks kogu Saare maakonna elanikkonna huvides.
Eraldi kopteriplatsi rajamist toetab ka lennusalga lennutegevuse koordinaator Jürgen Saarniit, kuna see tagaks ohutu ja nõuetekohase maandumise igas olukorras.

Kopteriplatsi rajamine on tegelikult juba üsna vana teema. See on sees ka Kuressaare linna arengukavas ning hoogsamalt aeti seda asja kümmekond aastat tagasi. Jõuti isegi projektini, kuid asi soikus ning nüüd veetakse sellele Põduste jõe lähistel asuvale platsile hoopis linnatänavatelt talvel kokku aetavad lumekoormad.
Maa pole siiski probleem. Enn Rettau on leidnud vaid paarisaja meetri kaugusel asuva riigimaa tüki, mille saaks taotleda munitsipaalomandisse. Seda, et probleeme ei tohiks tekkida, kinnitab ka linnaarhitekt Hannes Koppel, kes siiski toonitab, et enne tuleks leida finantseerimisallikas ja siis saaks ka maa suhtes asjaajamise käima lükata.

35 000 eurot pole eriti suur raha

Kuid nagu ikka, on kõige suurem takistus raha. Rettau ja Sarapuu kinnitavad, et 35 000 eurot ei ole inimelusid arvestades väga suur summa. Raha on küsitud siseministeeriumist eesmärgiga rajada kopteriplats koos kordoni ehitamisega. Sealt tuli eitav vastus, kuna euroraha sellise sihitusega objekti ehitamiseks ei saa ja mujalt pole raha võimalik leida. Nüüd on pöördutud sotsiaalministeeriumi poole ja usutavasti tuleb linnakodaniku komisjonist palve ka linnavalitsusele see raha leida.

Kuressaare abilinnapea Kalle Koov ajakirjanikuga kopteriplatsist vesteldes ülemäära hasarti ei läinud. Ta tõdes, et hetkel ei oska ta võimaliku rahastamise kohta midagi öelda, kuid kui volikogu vastava otsuse vastu võtab, siis peab volikogu selleks ka vajaliku eelarverea leidma.
“See on tegelikult vaid tahtmise küsimus,” on Viktor Sarapuu kindel ja temaga nõustub ka Enn Rettau. “Kopteriplats peab valmis saama,” on mees kindel.
Ning kõige lõpuks tasub märkida sedagi, et kõik võimalikud rahasummad ja lahendused on võetud Hiiumaalt, kus Kärdlas on taoline plats juba olemas.


Kopteriplats haigla katusele

Enn Rettau on leidnud platsi tarbeks maatüki, mille saaks ehk linna omandisse. Linnaarhitekt Hannes Koppel on seevastu välja pakkunud hoopistükkis idee, et kopter võiks maanduma hakata haigla katusele. Seda peab parimaks lahenduseks ka lennusalga lennutegevuse koordinaator Jürgen Saarniit, kuna see oleks parim lahendus just patsiendi transporti silmas pidades. Rettau väljapakutud maatüki puhul peaks haiget ikkagi paarsada meetrit transportima.
Viktor Sarapuu sõnul ei ole see suur probleem. Sarapuu ja Rettau haigla katusele maandumise võimalust heaks ei pea. Seda just seetõttu, et see oleks mitu korda kallim.
Eestis on esimene katusele rajatud platvorm tegelikult juba olemas. See SA-le Tartu Kiirabi kuuluv maandumisplats avatakse neil päevil.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 605 korda, sh täna 1)