Muhu uudised: Las ma lammuta

Mineva laupa sai Hellamaa külakeskuses Muhu murde õpituba ää peetud. Kena, et ikka olli uvilisi. Ja ma sai ühna mitme mõtte jägu targemaks koa. Näituseks võta või sõuke ütlemine, et muhu kieles oo iga tüö või tegemise kohta mitu erinevad ütlemist. Ja sellega oo üksiti ää antud innang tüö valiteedile. Neh, tõtt sii põle, aga see oo nõnna. Aga sial õpituas sai koa mitmid asju paika pantud, et mismuodi nüid edasi toemeta, et meite kena kiel ää ep sureks mitte.

Kus sa ilmas-moas liigud ja juhtud kuskil kuulutama, et sa Muhust päralt oled, öetse ühna tiheli vastu, et ma ole sial joanitulel köin. Neh, sedaaegu satub siia igatsorti massakaid üleilma kokku küll, kis meite joanitulel või muhulaste viiti leedutulel köivad.

Meite leedutoern akkab valmis soama, ma mineva laupa voatasi. Kaseoksatutt üksi olligid viel otsast puudu. Muedu ete moeka näoga juba. Neh Muhu leedutuld tihasse Hellamaa spordiväljaku pial joanilaupa õhta. Kellu kahessast akkab rongikäik külakeskuse juurest liikuma ja minnasse kampas spordilatsi. Muhu taidlejad esinevad sial ja tansimuusikad teeb ansambel Swips. Ja mängetse igatsuguseid lastele ja vanadele mõteldud mängisid. Juu ojab ikka ilma koa selle õhta.

Ja kis ep lähe Hellamaale, siis sünnib ju omas külas ja omade inimeste seltsis koa tule eares istu ja juttu aada. Igas külas ju nõuksi, kedast aruarva näeb, ja joanilaupa oo üks nõuke aeg küll, kus sa mõnda sõukest nägu rehvad, kis sii korra voastas paljast köibkid.
Joanibe-aast üks tiada-andmine viel. Selle paiku oo Muhus ikka oln surnuaapühad koa. Seevoasta oo sedaviisi, et joanilaupa kellu kahestteistmest oo Hellamaal ja ühest Sepamäel surnuaapüha. Ja luteri aidas oo 30. juunil kellu ühestteistmest ja Rinsi vanas aidas 7. juulil kellu kahestteistmest.

28. juunil oo üks isevärki ettevõtmine. Akatse pihta Muhuvolle 2012 võistlusega. Neljas etappis peetse nõukest võiduaamist. Iga suvekuu ühe neljabe õhta. Ja ühtekokku siis neljal korral.
Esimene võiduaamine oo Liiva volleväljaku pial. Eenakuu oma oo juba kuskil mõjal, sest neid volleväljakumi oo meitel no masu kolm tükki tõeste. Sõukse moeka ettevõtmise korraldajaks oo spordilubi Muhu. Neh, ja Kalevi kääst soab täpsemast selle asja kohta uurida koa. Kena pitk ja selge juhend oo valla kodulehe pial kirjas, kis tahab uurida.

Niipalju ma ütle teitele viel, et kirja soab ennast panna iga etapi aegas ikka kohja pial. Ja mängetse ikka sedaviisi kut rannavõrkpalli piab mängma. Ja kui ep jõva igakordas kohale, siis sest põle äda, sest mängmas võib köia paljast ühe korra koa.
Neh, ja siis oo viel üks kontsert enne joanikuu lõppu ää pidada. 30. juuni õhta kellu kahessast oo Põitse Uiekoplil väike videvikukontsert.
Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Ja kui te aru es soan, mis ma sii esteks lammuta tahtsi, siis uurige mõne muhulase kääst järgi.
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 167 korda, sh täna 1)