Muhu uudised: Laupa õpitse muhu kielt

Juu akkab kohe otsast pihta. Ma akatuseks tuleta miele, et rieede, 15. juuni õhta oo Hellamoa külakeskuse iidlasi oodata. Pühalepa Lustilised ja meite oma soare Ätses ja Lõõtsmoorikud andvad sial seltsis kontserti. Pidu akkab pihta kellu seitsmest õhta ja oo tuimuidu.

Enne kut suur sui pihta akkab, oo üks moekas ettevõtmine Muhu soare pial tõeste viel. Tuleb ää pidada Muhu murde õpituba. Mo kääst oo uuritud koa, et kis nõukse asja välja oo mõteln, et kas ma. Põle mitte. Moole tulli sest riakima Liia Muhu muuseumist, et mitmed nuoremapoolsed inimesed oo kangesti uvitat muhu kiele õppemisest.
Mineva nädali köis sii Kihnu kiele instituudi rahvas. Ja nendega seltsis tulli jutuks, et kust sie nuor laps selle kiele suhu soab, kui taa seda mitte kuskilt ep kuule. Kodu ep riagita suurt ja kui siis laps korra katsub midagid muhu moodi ütelda, siis öetse vastu, et sõuke põle ültsegid õige muhu kiel. Ja siis ep julgegid änam katsu ja kiel kaobkid ää.

Juu nüid katsub selle õpituaga algust tiha, et oleks koht, kus isekeskis muhu kielt riakida. Siis juba teesekorra natusse julgem tunne. Ja neh, kui ep tule kohe kõege paramini välja, siis sest põle äda. Ega siis ühtegid väljamoa kielt ep soa koa muidu suhu, kut piab ikka riakima. Tulgu välja esteks mismuodi tahes. Ma’p oska siiamoani nii easte muhu kielt riaki, kut Kõue emm omadaegu riakis. Aga kui ma ültsegid ep katsuks, siis mo lapsed ep oskaks ju änam üleültse. Neh, ja ega siis sõnna õpituppa ep oodata nuori üksi, ikka vanamaid inimesi koa. Kisne siis õpetavad muidu.
Ja üks jutt oo mool selle õpitua kohjapialt viel. Kis soab, võtke omale läpptoppisid koa seltsi. Siis soab internetist murdesõnastikku kasuta.

Muhulased ikka räntsivad ilmas rinki koa. Ilja aa iest köisid Tokkroes ja miesansambel Hollandis. Juu ikka pidi üks veart reis olema, sest kussa inimeste ulka satud, sial riagitse ja meenutatse. Ja seesamma seltskond, kis köis Hollandis, aitas Kuivastu uut uhket jahisadamat koa avada.
Ja tuleva nädali oogid juba joaninädal käe ja sui akkab pihta. 22. ja 23. juunil oo Koguva küla kokkutulek. Selle taudi oo veart võemalus 23. juunil Muhu muuseumis nähä ehtsad Koguva vabadusekirja.
Joanilaupa õhta kellu kahessast akatse jälle Hellamoal ülemuhumoalist leedutuld tegema. Tansimuusikad tieb sial sõuke ansambel kut Swips.

Nõnna et olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 146 korda, sh täna 1)