Riik hakkab hüvitama looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu

Riik hakkab hüvitama looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu

Üllar Rammul. Foto: Internet

Keskkonnaministeerium töötab välja eraldiseisvat siseriiklikku toetusmehhanismi, mille alusel kompenseerida looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu ka väljaspool Natura 2000 alasid asuvatel kaitstavatel loodusobjektidel.

“Oleks ju igati õiglane, kui kompensatsioonimäärad Natura aladel ja väljaspool neid oleksid sarnaste piirangute korral võimalikult samasugused,” ütles keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Üllar Rammul (fotol). “Must-toonekurg või merikotkas ei vali, kas ta läheb Natura alale või mitte,” lisas ta.

Üllar Rammuli hinnangul puudutab siseriiklik toetusmehhanism Eestis kümneid, kui mitte sadu maaomanikke. Toetusmehhanismi pooleliolevat tööversiooni ei soostunud Rammul kommenteerima, kuid ütles end uskuvat, et vastav hüvitise maksmise kord valmib nii kiiresti, kui vähegi võimalik.

Mais pöördus Mustjala vallas elav pensionär Mati Heinmets looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu küsimuses riigikogu kolme komisjoni poole. Möödunud kümnendi keskel Heinmetsa metsast leitud merikotkapesa tõttu pandi mitmele hektarile tema metsale peale majandustegevuse piirang, kuid hüvitist riik selle eest maksta ei taha. Heinmetsa sõnul peaks riik maksma kotkapesa tõttu seatavate piirangute eest hüvitist, sõltumata sellest, kas pesa asub Natura alal või mitte.

Sama probleemi tõstatasid mõned nädalad tagasi ka advokaadibüroo Lextal vandeadvokaadid, kes paluvad õiguskantsleril teha riigikogule ettepanek viia looduskaitseseadus kooskõlla põhiseadusega, et kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omanikele oleks omandipõhiõiguste olulise riive eest tagatud kohene ja õiglane tasu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 434 korda, sh täna 1)