Terit, kulla munuksed

Terit, kulla munuksedKarjaarudes kisub nüid rohi põlve. Põle ju änam nõuksi suuri loomakarjasid kut ennevanaste ja muist karjaarud seisvad tühalt. Metskid kipub juba piale kasuma. Nüidse-aa lapsed ep tia varsi änam ültsegid, et piima soajasse lehmde kääst.

Televiisuri sihes üteldi koa, et piim tulla Tere piimameistrite kääst. Ma’p ossan sõukse asja kohta küll muud ütelda kut: “Tere omingust!” Ma olli seitsmevoastane, kui ma köisi juba katsumas lehma lüpsa. Ja küll sõuksel lüpsisojal piimal olli ikka ea maik juures. Nüid oo mo tüdar seitsmevoastane ja ta vist ep mäletagid, mõuke üks lehm välja nääb. Ja külmetuskapist võetud piim oo nii vilu, et lapsed ep tahagid teist easte juua änam.

Muhulased oo nõuksed sitked kut kadagad. Voata, juurikad oo pae vahel kindi ja midagid naad ikka leidvad, misega ennast sii oida. Mineva pühabe ollid Hiiumaal Eesti soarte mängid ja muhulased köisid sial teeste soartega võedu aamas. Kenasti olli läin! Mehed ollid ää võitn rannavolle ja tänavakorvpalli. Ja kergejõustikus ollid koa mitmid esimesi kohtasid soan. Muhulaste võistkond akan silma oma kokkuoidmisega.

Ega nende soarte mängide ainumas mõte põlegid võedu aamine. Sial ikka ühendatse nõuksi inimesi, kis soarte pial elavad, ja mitmetel tuleb miele, et õige kodune koht oo ikka soares, mitte mannermoal. Nõnna olli muhulaste võistkondas koa ulka nõuksi, kis sii suiti elutsevad, ja nõuksi lapsi ja nuori koa, kelledel Muhus esivanamad paiguldased oo. Tullid Tartu ja Talina linnast ää, et oma soare nimel väljas olla.

Meite vallavanam palub ilmtingimata ütelda üks mailmatuma suur aitüma nendele, kis Muhu iest väljas ollid.

Laupa õhta kellu viiest avati Koguva kunstitallis Muhu muuseumi uus väljanäitus “Rändamisest Muhus ja Muhust ära”. Minge aga julgeste voatama. Sial soab nähä, et kus, misega ja milletaudi muhulased ennemalt oo pitkemaid reise ette võtn. Kunstitallil oo nüid uied rentnikud koa ja.

Tuleva laupa, ühessandal juunil oo asja minna Vahtraste Lõole. Sial peetse Lõo muusika õhtat. Inga Kaare, Peep Ojaveski ja Tiit Born esitavad muusikad svingist flamenkoni. Pihta akatse kellu ühessast õhta.
15. juunil kellu kahestteistmest päeva antasse Liivavahel start 55. Saaremaa velotuuri 4. etapile. Ja sellesamma õhta oo Hellamaa külakeskusse iidlasi oodata. Pühalepa Lustilised ja meite omad Ätses ja Lõõtsmoorikud andvad kontserti. Õhta kellu seitsmest akatse pihta ja kui ilm kena oo, siis peetse pidu külakeskuse õue pial.

16. juunil oo Hellamaa külakeskuses Muhu murde õpituba. Pihta akatse keskomingust – kellu ühestteistmest. Sial tõlgitse juttusid muhu kielest ja muhu kiele ja muidugist laaldasse õigeid muhu laulusid ja. Neh, kindlaste soab ühtekoma teist põnevad kuulda muhu kiele kohta.

22.–23. juunil peetse Koguva küla juubelid ja tiada oo, et oma kirjapanemise aega pitkendati 10. juunini. Nõnna et viel jõvab.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 273 korda, sh täna 1)