Kuressaare väikelastekodu aitab töötuil lapsevanemail tööle naasta

Kuressaare väikelastekodu aitab töötuil lapsevanemail tööle naasta

ROHKEM TEAVET: Kristi Kirss on väga rahul, et väikelastekodu pakub tööd otsivatele vanematele lastehoiuteenust, kuid arvab, et seda võimalust võiks rohkem reklaamida.

Kuressaare väikelastekodu pakub Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames lapsehoiuteenust töötutele vanematele, kes soovivad väikese lapse kõrvalt tööle minna.

Lapsehoiuteenus on mõeldud just töötu lapsevanema tööturule tagasitoomiseks, olenemata sellest, kas tööta on üks vanem või mõlemad.

Kuressaare väikelastekodu direktori Kaire Kiili sõnul sõlmitakse tööd otsiva lapsevanemaga lapsehoiuteenuse leping, mille alusel kaetakse kõik lapse või laste hoidmisega seotud kulutused, seega ei pea lapsevanem ise midagi maksma.

Lapse tasuta hoidmist jätkatakse teatud aja jooksul isegi pärast seda, kui lapsevanem on töö leidnud, võimaldades sellega tal lapse kõrvalt uuel töökohal paremini sisse elada. Lapsed saavad aga samal ajal aega veeta koos hoidjatega, süüa, mängida ja teha koduseid koolitöid.

Hoitakse nii puudega kui ka tavalapsi

Kaire Kiil rõhutas, et ei ole määrav, kas projektipõhist lapsehoiuteenust vajavad tava- või puudega lapsed. “Projektipõhine lapsehoiuteenus toobki meie majja ka tavalapsi,” rääkis Kaire Kiil. “Seni saime vastu võtta ju üksnes raske ja sügava puudega lapsi, kelle hoidmist rahastab riik kohaliku omavalitsuse kaudu.”

Projektipõhine lapsehoiuteenus ei sea lastele vanusepiirangut. “’Praegu on olnud lihtsalt palju lapsi, kelle vanemail on vanemapalk lõppenud, aga lasteaiakohta veel pole. Teine grupp on need lapsed, kelle vanemad käivad vahetustega tööl ja kes vajavad hoidmist ka väljaspool tavalasteaia tööaega ehk siis õhtuti, öösiti või nädalavahetustel,”’ selgitas Kaire Kiil.

Direktori sõnul on lapse kohta arvestatud keskmiselt 250 tundi hoidu, kuid see ei ole reegel. “See on kokkuleppeküsimus. Oluline on, et 2013. aasta juuniga projekt lõpeb ja sealt edasi lapsehoiuteenust projekti raha eest enam ei saa,” sõnas Kiil.

 

Info levib ainult suust suhu

Teenuse paindlikkusega on rahul ka lapsevanemad. Töötutele vanematele, kes kasvatavad puudega lapsi ning kes said seni kasutada üksnes riigi poolt kinni makstavat lapsehoiuteenust 160 tundi aastas, pakub uus teenus lisavõimalust lapse kõrvalt töö otsimiseks.

“Olen väga rahul,” ütles 3-aastase tütre ema Kristi Kirss. “Mul on praegu käsil oma äriprojekt ja saan rahulikult oma toimetusi teha, sest lastekodumajja läheb laps nagu oma koju.”

Samas tundis Kirss muret, et paljud lapsevanemad pole sellisest teenusest üldse teadlikud. “Praegu levib info suust suhu, kuid oluline oleks, et info ringleks. Ka ei tule paljud puudega laste vanemad kodust välja, kuna mõtlevad, et last pole kuhugi panna. Tegelikult pakub töötukassa mitmeid koolitusi ja võimalusi on palju. Tuleb vaid ise aktiivne olla ja neid võimalusi uurida.”

Mariann Prooses

***

Mis projekt see on?

Kuressaare väikelastekodu pakub tööd otsivatele töötutele lapsevanematele lapsehoiuteenust projekti “’Tööle – tugiisiku, isikliku abistaja ja/või lapsehoiuteenuse abiga” raames.

2013. aasta juunini kestvat projekti korraldab Sinu Koolituspartner OÜ ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”.

Projekti sihtrühm on puudega, töövõimekaotusega, sotsiaalsete ja majanduslike toimetulekuraskuste ja      hoolduskoormusega, samuti pikka aega tööturult eemal olnud inimesed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 645 korda, sh täna 1)