Mool oo sõuke tundmus, et sui akkab kätte jõudma (3)

Mool oo sõuke tundmus, et sui akkab kätte jõudma

Ja-jah, oogid nõnna! Mineva laupa muuseumi vilma vahtima minnes ma aasi ikka kaks vatti vanast järjest ülissuti. Aga põle nendega sial midagid tiha oln. Õues pääva ees olli ikka purupala.

Koguvas sai kuulda, et turistisid oo koa rohkem liikuma akan. Ja kala pidi paergu randas palju liikuma, sõukest juttu ma kuulsi koa.
Neh ja iga nädal oo Koguvas ikka üks üritus koa laanis. Mineva laupa olli muuseumiüö ja tuleva laupa oo Vanatoal pitkem pidupäe.
Kellu kahestteistmest akatse sial laata pidama ja üksiti peetse ää lahtiste uste päe. Nendel oo sõuke moekas ja vähä isekeeru laat, kut muhulastele ikka paslik oo. Sial soab osta ja müüa sõukest ead ja mahed toiduraami ja näputüöd koa muidugist. Kellu kahest laulvad ja mängvad Ivo Linna ja Antti Kammiste. Neh, enne ja pärast neid, kuulukse, et soab meite oma muhulasi koa tantsimas nähä. Ja õhta kellu ühessast kukkuvad mängma Kihnu Poisid. Tansiõhta pileti innaks oo viis eurut. Vat sõukest juttu ma kuulsi koa Koguvas. Kui sa ikka kottu väljas köid, siis kuuleb-näeb.

Koolilastel, nendel ikka venib viel kevadine aeg. Neh, eks ta ikka irmus tüüti oo, kui sa sõukste kenade suiste ilmadega piad ikka ühtejooni oma roamatumi uurima. Aga Liiva koolimajast oo koa uudissime kut palju. Põle ühtid, et paljast õppevad, jõudvad kut palju üleselle. Seevoasta soab kolmkümmend voastad sest mööda, kut Muhu kool akkas sõbraks Läti Lauciene kooliga. Sedakorda oo koolide kohtumine laanis Muhumoa pial. Lätlased tulavad siis 14. juunil.
Ühessandal mail köisid paramad koolilapsed Riigas loomaaidas ja autumuuseumis ja Lido puhkekeskuses. Ühessas lass köis jälle riigikogus. Aasid isegid Kalle Laanetiga juttu. Voatasid Toompea lossi ja Pitka Hermanni ja kuulasid infotundi riigikogus ja köisid isegid riigikogu sööklas põlast võtmas.

Neh, ilja aa eest olli jutuks, et Muhu lapsed võitsid Vesikaare Tuule vikturiini ää. Nüid, mai esimeses pooles, naad köisid siis oma reemiareisi pial. Sõitsid suure uhke laevaga Riia ja Stockholmi vahet. Silja Festivali kapten Lembit Uustulnd võtn lapsed moekasti vastu, näidan laeva ja viin naad kaptenisilda koa. Rootsis jõudsid lapsed ikka niikaua kahe jalaga moapial köia, et nägid vähäpärast linna ja köisid isegid Vaasa muuseumis ää. Neh, ja rootslaste eesti lehe juurest olli keegid köin nendega juttu aamas.

Emadepääva peeti koa meitel. 10. mail olli lasteaidas ja 11. mail koolimajas. Lasteaidas oo nüid mängiväljak jälle tüki moad uhkem. Talgute aegas tehti. Lagun lae koristati ää ja pandi korvpallirõngad ülesse ja puhas.
Kena munuke oo meite lasteaid küll. Ainumas mure oo nee va matakad, mis nende aa nurka vahest arva sattuvad. Ja neh, kui osa lillsid uie seadusesätte järgi üleüldse ep tohigiid lasteaa õues kasuda, siis va matakate vastu põle ühtegid muud seadust, kut et nee tuleb ellaste katsu metsa tagasi viia.

No aga olga meite riaki ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 42 korda, sh täna 1)