Terissid, neh

Terissid, neh

 

Kena kevadine aeg oo kätte jõudn. Rahvas vihub juba tuhlist panna. Üle selle oo muidugid viel terve kuhi kevadisi tüösid, mis tiha tahtvad. Ja rohi juba kange kena valuga.

Tuleva laupa oo sõuke tihe päe. Esteks omingust akatse Piiri-all jälle laata pidama. Kellu ühessast võib juba vahtima minna, mis pakutse. Kui keegid tahab midagid uurida viel müima kohta näituseks, siis võib elista Märdile, numbri piale 50 32 010.
Ja sellesamma pääva korjatse jälle vanasid lekriromusid koa. Autu oo Piiri-all päästeteenistuse juures kellu ühest, Liival vallamaja taga kellu kahest ja Hellamaa töökoja juures kellu poolest kolmest.
Neh, ja kui juba omiku pihta akatse, siis et päe tääve ette lähäks, siis õhtast akkab Koguvas muuseumide üö pidamine. Seevoasta oo sõuke asi, et näidatse õhta otsa vilmisid. Kellu kuiest õhta akatse asjaga pihta ja esteks oo oopistükkis pisike kontsert laanis. Külasema külaselsing tuleb esinema. Ja siis pärast muidugid kukutse vilmisid voatama. Vilmid oo pärit Eesti rahvusringhäälingult, Nukufilmilt ja Muhu Noortekeskuselt. Iseäranis nee viimased võivad tulise uhked olla. Meite oma muhu laste tehtud asjad ikkagid.

Ja üks jutt mool oo viel. Tuleva neljabe, kahekümne neljandamal maikuu pääval kellu ühestteistmest, tuleb Liiva roamatukoguse riakima Harald Kreen. Neh, vanamad muhulased tiadvad Kreeni easte. Ta oo elupõline loomatohter ja omadaegu Muhus koa sõukest tüöd tein.
Jutt jooseb taal koa kenasti ja soresti. Külanaised tiadvad ta kohta iganest põnevaid juttusid riakida. Üks jutt oo sõuke, et Kreen ossate loomad läbi tellevonni koa terveks tiha. Et ta kohe oo sõuke sensitiivi muodi mies. Ma ise sõukse asja kohta täpsemast ep tia mitte, juu ma lähä uuri neljabe järgi. Aga sõukse koera ma ole küll oma ihusilmaga ää näin, misel olli üks kõru kikkis ja teene lontis. Ja siis Kreen kuabitses teist ühekorra natusse kõrva takka ja pärast ollid koeral mõlemad kõrvad kikkis. Nõnna et nõukse mehega korra silm-silma vastas kokku soaja ja juttu aada oo kindlaste põnev ja päe lähäb asja ette ää.

Vat sõuksed jutud mool ollid täna. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)