Kaarma vald taotleb KIK-ilt lisaraha Kaarmise järve puhastamiseks (3)

Kaarma vald taotleb keskkonnainvesteeringute keskuselt raha Kaarmise järve puhastustöödeks, mille maksumus on võrreldes viis aastat tagasi eraldatud toetussummaga kahekordistunud.

“Juhul kui KIK taotluse rahuldab, saab puhastustöödega alustada eeldatavasti järgmisel aastal, 2012. aastasse jäävad ettevalmistavad tööd,” ütles Kaarma valla keskkonna peaspetsialist Kairi Niit.
Kaarma vald küsib KIK-i keskkonnaprogrammist järve puhastamistöödeks 658 480 eurot ehk umbes poole rohkem 2007. a KIK-i poolt esimese etapi töödeks eraldatud mahust.
Veel möödunud sügisel lootis Kaarma vald järve puhastamisega pihta hakata 2012. aastal, kuid jaanuaris lõppenud riigihankele laekunud ainsa pakkumuse hind ületas KIK-i poolt 2007. aastal lubatud toetussumma pea kahekordselt. 2007. aastal eraldas KIK Kaarmise järve saneerimistööde esimese etapi jaoks üle viie miljoni krooni, kuid töödega alustamine viibis, kuna keskkonnaamet kiitis Kaarmise järve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamise aruande heaks alles 2011. aasta suvel.

Uue taotluse esitamise üks põhjus on Kaarmise järve loodusliku seisundi oluline halvenemine, võrreldes 2007. aastaga, mistõttu tuli kasutusele võtta teine tehnoloogia, mille puhul ei saa töid teha etapiviisiliselt. Lisaks on järv arvatud Natura 2000 võrgustiku koosseisu, mis seab oma piirangud.
“Kui algul oli meil kavas järvest muda pumbata, siis nüüd tuleb järve intensiivse kinnikasvamise tõttu kasutada kuivtehnoloogiat, pumbata ei ole enam füüsiliselt võimalik,” selgitas Niit.
Saaremaa keskosas Kaarma vallas asuva Kaarmise järve veerežiim on rikutud ja praeguse seisuga on järv praktiliselt kinni kasvanud. Saneerimistööde käigus on kavas järv vahepeal kuivaks lasta ja liigne settemass järve põhjast eemaldada. Enne tööde algust tuleb järves elavad ohustatud ja kaitsealused liigid – vesiroosid ja apteegikaanid – ümber asustada.
Pärast puhastustöid paraneb järve veerežiim. Lisaks järve ökoloogilise seisundi parandamisele vähendab järve saneerimine Kaarmise küla madalate alade üleujutusohtu, vältimaks seal paiknevate hoonete kahjustamist ja loodetavasti ka kaevude vee kvaliteedi halvenemist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 68 korda, sh täna 1)