Enamik mopeede võib tänaseni kindlustamata olla (3)

Enamik mopeede võib tänaseni kindlustamata olla

SÕIDUTEELE VEEL EI KIPU: Karl Eik Rebane harjutab seni, kuni tal sõiduriist registreeritud ja luba tehtud on, võrril istumist oma koduaia taga. Foto: Tõnu Veldre

Liikluskindlustuse fondi hinnangul on tõenäoliselt suurem osa mopeede Saare maakonnas endiselt kindlustamata.

Hiljemalt 1. juuliks peavad kõik mopeedid olema maanteeameti liiklusregistris arvele võetud. Ühtlasi peavad mopeedid olema ka kindlustatud. Eesti liikluskindlustuse fondi (LKF) teatel on Eestis kasutusel hinnanguliselt 20 000 mopeedi. Märtsi alguse seisuga oli neid liiklusregistris arvel vaid 2100 ning 2067 neist oli kindlustatud.
Maanteeameti registreerimisosakonna peaspetsialisti Aime Parve sõnul on aprilli keskpaiga seisuga Saare maakonnas registreeritud 165 mopeedi. Veel märtsi lõpul oli neid 146, veebruari lõpul 118 ning kuu aega varem 115. Mullu juuli lõpul oli Saaremaal arvel aga ainult 71 ja juuni lõpus 5 mopeedi. Küsimusega, kui paljud Saaremaal asuvaist mopeedidest kindlustatud on, soovitas maanteeamet pöörduda otse LKF-i poole.

Saarte Häälega kõnelenud LKF-i kahjuennetuse valdkonna juht Erik Ernits tõdes, et seda, kui palju mopeede Saare maakonnas kindlustatud on, nad paraku öelda ei oska. Ta märkis, et kuna peaaegu kõik liiklusregistris arvel olevad mopeedid on ka kindlustatud, siis võib selles osas lähtuda liiklusregistri andmetest. “Arvestades registreeritud mopeedide väikest arvu Eestis, on põhjust oletada, et enamik Saaremaa mopeede on tänaseni kindlustamata,” möönis ta siiski.
Kuni 1. juulini võetakse Erik Ernitsa sõnul mopeede arvele lihtsustatud korras. Pärast 1. juulit oma mopeedi omandiõigust tõendavate dokumentideta registreerida ei saa ja registreerimata mopeedi liikluses enam kasutada ei tohi.
LKF-i andmeil kaitseb liikluskindlustus kohustusliku vastutuskindlustusena kannatanuid ja mopeedijuhte samas ulatuses kui teisi sõidukijuhte. Kindlustuse raames hüvitatakse mopeedijuhi tekitatud liikluskahju teisele isikule. Kahjude hulka loetakse seejuures kannatanu töövõimetusest tulenev kahju, kannatanu ravikulu ning teisele isikule põhjustatud varakahju. Liiklusõnnetuse põhjustaja varakahju ei hüvitata, küll aga kompenseeritakse tema ravikulud raviasutuses.

Kui mopeedil puudub kehtiv liikluskindlustuse poliis ja juhil mopeedijuhtimise õigus, mopeedijuht on alkoholi- või narkojoobes, lahkub liiklusõnnetuse toimumiskohalt või ei teata liiklusõnnetusest ettenähtud aja jooksul kindlustusseltsile, võib kindlustusandja kahju põhjustajale või mopeedi valdajale tagasinõude esitada.
Ernits tõdes, et kuna mopeedijuhid on sageli alaealised, peaksid vanemad selles osas selgitustööd tegema ja võimalikke probleeme ennetama. Näiteks tuleb kontrollida, et mopeedi ei juhiks juhtimisõiguseta laps.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 96 korda, sh täna 1)