Vastukaja: Kumb pärand on tähtsam – looduslik või kultuuriline? (15)

Puude kujundamine või rikkumine? SH 24.03

Seoses püha Nikolai kiriku remonditöödega on poleemikat tekitanud vanade, ohtlike ja mädanikust kahjustatud puude likvideerimine kirikuaias. Austades loodut, tuleb siiski leppida paratamatusega, et puude eluiga on linnatingimustes lühem ja vanad puud muutuvad inimestele ohtlikuks.

Kuna linnas on tähtsaim inimene ja tema ohutus, on tänavaäärsete ohtlike puude langetamine mõistlik tegu ühise heaolu nimel. Vastutab ju kinnistu omanik, kui tema territooriumil kasvav puu või selle oks kellegi või millegi peale kukub ja kahju teeb. See jääb omaniku südamele. Hoidku Jumal selle eest!
Seadustes on öeldud, et omanik tohib loata maha võtta rinnakõrguses kuni 15 cm tüveläbimõõduga puid, samuti linnalt luba küsimata kärpida ja harvendada oma kinnistul asuvat puud kuni 50 %.
Palju oleneb muidugi omaniku tahtest, maitsest ja töömehe oskustest. Linnaametnik võib soovitada või isegi keelata mõne puuharu või -oksa mahavõtmist, aga kui midagi juhtub, ei vastuta tema tagajärgede eest. Kirikumaa puhul on vastutaja kirik.

Teiseks on meie linnaruumis tähtsad hooned, eriti need, kus liigub palju inimesi. Ja nende hulka kuulub kindlasti kirik. Täiskasvanud puud hakkavad aga hoonet varjama ja lõhkuma. Loodud asjad – puud – ei sobi aga varjama Looja pühakoda.
Kiriku 100 aasta juubeliks tehtud pildil on kirikuaed lage. Hoone ise kaunistab linnakeskkonda. Nõukogude aja mentaliteet oli aga vastupidine – kirik pidi jääma varjatuks. Seega – kõrgete ja ohtlike puude mahavõtmine toob linnapildis esile ka selle kordumatu hoone meie linnas. Lisaks pakuvad tekkinud avarad vaated rõõmu nii linnakodanikele kui ka turistidele.
Siit filosoofilisem küsimus: kumb on kirikuaias tähtsam, kas puu kui looduslik pärand või kirik kui kultuuriline, religioosne ja arhitektuuriline pärand?

Kuna 19. sajandi lõpus kampaania käigus istutatud puud hakkavad Kuressaares otsa saama, saame nendega seotud probleemidest lähiajal linnakodanikena kõik osa. Andku Jumal siin tarkust spetsialistidele ja otsustajatele!

EAÕK Kuressaare püha Nikolai kogudus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 67 korda, sh täna 1)