UUS! Maavanem pole nõus ühistransporti maanteeametile loovutama (2)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on välja töötamas uut ühistranspordiseaduse eelnõud. Ühe võimaliku variandina võiks ühistranspordi korraldamine maakondades olla maanteeameti rida.

Eelnõu arutelus lööb kaasa ka siseministeerium, kes palus maavalitsustel analüüsida praegust ühistranspordi korraldamise praktikat, tuues välja peamised probleemid ning tehes vajadusel ettepanekuid ühistranspordi paremaks korraldamiseks.

Oma vastuses siseministeeriumile tõdeb Saare maavanem Kaido Kaasik, et maavalitsus korraldas mõne aasta eest põhjaliku elanike liikumisvajaduse uuringu ning kujundas vastavalt sellele ka uue liinivõrgu, mida on hiljem korduvalt korrigeeritud. Seda selleks, et tulla vastu elanike muutunud vajadustele. Kaasiku kinnitusel ei pea Saare maavalitsus õigeks ühistranspordi korraldamise üleandmist maanteeametile tervel real põhjustel.

Mis puudutab näiteks koolitransporti, on maakonnaliinid Kaasiku sõnul üles ehitatud põhimõttel, et gümnaasiumites käivatel õpilastel on võimalik kooli ja kodu vahel liikudes kasutada maakondlikku ühistransporti. Hangete korraldamiseks on aga Saare maavanema kinnitusel maavalitsusel olemas igati pädev meeskond, mistõttu ei ole viimastel aastatel nende hangetele sisulisi vaidlustusi esitatudki. Iga-aastastes läbirääkimistes vedajatega riikliku toetuse suurendamiseks on nad maavanema sõnul saavutanud riigile oluliselt soodsamad kokkulepped, kui seda on maanteeameti arvutatud ühistranspordi hinnaindeks.

Ühistranspordi üleandmisel maanteeametile võetaks Kaasiku sõnul talt üks võimalus mõjutada maakonna tasakaalustatud arengut läbi ühistranspordi korraldamise. „Ühistranspordi korraldamine on maavanema üks reaalseid hoobasid maakonna tasakaalustatud arengu eest seista, kuna maavanem korraldab liinide muudatused, viib läbi hanked vedajate leidmiseks ning kõigeks selleks eraldatakse maavalitsustele ka sihtotstarbelised vahendid,“ selgitab Kaasik. Lisaks tekiks ühistranspordi üleandmisel oht, et liinide avamisel ja sulgemisel võetakse aluseks vaid busside täituvus ning jäetakse arvestamata regionaalpoliitiline mõõde.

„Maakondliku ühistranspordi korraldamise Saaremaalt äraviimisega kaotab siinne ühistranspordivõrk oma paindlikkuse ning ei suuda enam kiirelt reageerida elanike või tööandjate muutunud liikumisvajadustele,“ nendib maavanem lisades, et Saare maavalitsuse kindel ettepanek on jätta ühistranspordi korraldamine Saare maakonnas nende pädevusse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)