Tulekul konverents "Agronoomia 2012"

Eesti maaülikool kutsub kõiki taimekasvatuse valdkonna esindajaid ja huvilisi osalema konverentsil “Agronoomia 2012”, mis toimub 15. märtsil Tartus Kreutzwaldi tänav 1A aulas.

Esitamisele tuleb kümme suulist ettekannet ja üle 30 stendiettekande. Konverentsiks antakse välja 40 teadusartiklit sisaldav kogumik.

Suulised ettekanded:
“Maaelupoliitikast ja maaelu arengukava 2014–2020 ettevalmistustest” (Illar Lemetti, põllumajandusministeerium);
“Maaparandussüsteemid ja nende kasutamine” (Hannes Puu, põllumajandusamet);
“Konsulendi ja tootja ootused teadlastele” (Ene Milvaste, MTÜ Abiks Põllumehele);
“Biosöe mõjust mullale, toitainete leostumisele ja teraviljasaagile” (Henn Raave, Eesti maaülikool);
“Ammooniumi lendumise mõju vedelsõnniku laotustehnoloogia valikule” (Raivo Vettik, Kalvi Tamm, Eesti maaviljeluse instituut);
“Kasvatustehnoloogia roll aiakultuuride saagi kvaliteedi kujunemisel” (Tõnu Tõnutare jt, Eesti maaülikool);
“Paljasteralise kaera perspektiivid toidu- ja söödaviljaks” (Ilmar Tamm, Jõgeva sordiaretuse instituut);
“Kartuli viirushaigustest tervendamine ja parandatud omadustega meristeemkloonide loomine” (Viive Rosenberg jt, Eesti maaviljeluse instituut);
“Kasvuregulaatori kasutamise mõju talirüpsi saagile ja kvaliteedinäitajatele” (Lea Narits, Jõgeva sordiaretuse instituut);
“Pestitsiidid versus biostimulaatorid teravilja kasvatamisel” (Madis Ajaots, Pilsu talu).

Korraldajad paluvad eelregistreerida hiljemalt 12. märtsiks.
Täpsem päevakava, ettekannete teemad ja eelregistreerimine on kättesaadav konverentsi kodulehel: http://pk.emu.ee/agronoomia2012

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)