Maavalitsus tahab sillaehituses rahvaküsitlust (13)

Saare maavalitsus tegi maanteeametile ettepaneku viia saarlaste hulgas läbi laiapõhjaline rahvaküsitlus püsiühenduse vajalikkuse teemal.

“Rahvaküsitluse läbiviimine, milles saavad osaleda kõik Saare maakonna elanikud, annab objektiivse pildi elanike meelsusest Suure väina ületamise osas,” kirjutab maanteeametile saadetud kirjas Saare maavanem Kaido Kaasik.
Saare maavalitsus esitas rahvaküsitluse korraldamise ettepaneku maanteeameti palvel seoses Soome konsultatsioonifirma WSP Finland OY eestvedamisel hiljuti valminud “Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava” eelnõu esitamisega vabariigi valitsusele kinnitamiseks.
Maavanema sõnul ei soovi Saare maavalitsus panna kahtluse alla Saaremaa püsiühenduse korraldamise kava ettepanekut rajada konsoolsild põhjapoolsel trassil. Küll aga leiab maavalitsus, et kuigi püsiühenduse korraldamise kava koostamisel kasutati elanike, suvitajate ja ettevõtete küsitluse tulemusi, ei ole juhuvalimiga saadud vastused piisavad niivõrd suure objekti rajamise kaalumisel.

“Leiame, et nüüd, kui on selgunud ekspertide hinnangul sobiv püsiühenduse alternatiiv, selle maksumus ja finantseerimisskeem, on põhjust küsida saarlaste arvamust antud küsimuses,” selgitas maavanem, lisades, et rahvaküsitlus peaks puudutama mitut aspekti, mitte jääma pelgalt vastusevariantide “jah” ja “ei” juurde.
Maanteeameti planeeringute osakonna peaspetsialist Villu Lükk ütles, et rahvaküsitlus tuleks läbi viia enne kava kinnitamist vabariigi valitsuses. Esialgu oli kava plaanis valitsusele kinnitamiseks esitada I kvartali jooksul, kuid esialgne ajagraafik ei näinud ette rahvaküsitluse korraldamist. “Kindlasti ei saa rahvaküsitlus toimuma nii, et täna otsustame ja homme tellime, vaid referendumi läbiviimiseks on vaja korraldada riigihange,” ütles Villu Lükk, kelle sõnul pooldab rahvaküsitluse korraldamist ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

“Ministril (Juhan Parts – toim) tekkis küsimus, et kuna vahepeal on praamiühenduse kvaliteet oluliselt tõusnud, oleks vaja teada, kuidas kohalik elanikkond püsiühendusse üldse suhtub,” osutas maanteeameti peaspetsialist.
Villu Lükk märkis, et kohaliku referendumi tulemus on valitsusele otsuse langetamisel väga oluline. “Samas on rahva meelsus vaid üks teema, väga oluline on rahastamise küsimus, mis on alles selgitamisel,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)