Kohe neli püha ühe nädaliga (5)

Neh vastlapäe ja tuhkapäe oo nüid siis peetud, aga selle nädali sihes oo ju viel üks tähtis päe – matsapäe. Sie oo samma pääva kut vabariigi voastapäegid oo. Selle pääva es tohi ennevanasti metsa minna ja puid kojo tuua, siis pidada ussid õue piale tulema. Ja siis akkas lammaste lagunemise aeg pihta.

Aga mineva riede ma nägi Koguva Tooma Juhanid. Neh Juhan Smuuli siis. Voata tõtt sii põle, aga sie oo nõnna. Juhan olli riede tuln Liiva koolimajase ja pidas oma sünnipäävapidul mailmatuma pitka ja uhke kõne. Pintsak olli selgas ja portvell näppus, kui taa riakima läks. Ja jutt olli taal just sõuke, kut Juhani juttude sihest soab välja lugeda. Muidugist maa panni ühte asja kohe nobeste tähele või olli sie paljast moo tundmus, et Juhan olli natusse Kalju Meelissega ühte nägu ja tegu. Tia kas muuseumis tüöl köimine oo Meelisse nii seda laani aan või mis sii oo.
Neh piale Meelisse või Juhani, kumps taa nüid olli, riakis sial viel mitu inimest. Koguva Laasu Kadri riakis Smuuli kirjutat näitemängist “Atlandi ookean”.
Ja Ülo Tuulik riakis omadest mälestustest, mis taal Juhanist ollid. Ja taal olli seltsi võetud Juhani vana käekellu. Neh naad ollid ju Juhaniga õeste-vennaste lapsed. Nõnna et puhta iseomad. Ja koolilastele anti auindasid kätte. Nendel olli ju terve nädali läbi üks Juhani juubeli nädal. Ja Eda muuseumist näitas pildipildumise massinaga Juhanist vilma ja pilta. Vallavanam võttis otsa üles, kui taal miele tulli, et omad aegu sai Juhani sünnipääva aegus ikka monumendi kõrvas auvalves oldud.

Neh ja neid mäletajaid ja meenutajaid jägus üsna mõlemase poole – Liivale ja Koguva koa. Eda muidugist olli mailmatuma tüö ää tein ja seda juttu jägus üsna pitkaste taal. Ja Koguvas olli kuulda koa ühte sõukest pillimängipunti, midast muhulased sõnnamoale põle iseoma kõrvaga viel kuulda soangid ja masu es tiagid, et sõuksi koa olemas oo.
Eele õhta olli siis sii juba vabariigi voastapääva pidamine. Kontsert olli, lauldi ja tansiti ja mängeti pilli ja koolilapsed lugesid vahepiale luuletusi koa. Ja reemiaid jägati koa ja kõnesid peeti ja puhas. Ja lõpetuseks sai muidugist natusse põlast võtta.
Et mis siis koa uiemad kuulukse. Tuleva nädali oo sõuke pisike puhkamise aeg. Neh, selle nädaliga oo kolm püha oln, juu ojab nüid pisikse vahe. Aga 5.–8. märtsini oo koolimajas tüdrikute nädal. Ja neh, seda naestepääva pidamist jägub ikka mujale kohtadesse koa.
Vat sõuksed jutud mool täna ollidkid. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)